Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Pozitia AMPOSDRU referitoare la finalizarea procesului de evaluare a proiectelor depuse pe CPP 112, DMI 6.1

Similar AMPODCA, AMPOSDRU a publicat un comunicat oficial referitor la procesul de evaluare a proiectelor depuse pe DMI 6.1 - CPP 112. Comunicatul a fost postat ieri, pe site-ul propriu, ca urmare a initiativei Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis, sustinuta de Coalitia ONG-uri pentru Fonduri Structurale si de www.fonduri-structurale.ro, prin care se cerea deblocarea procesului de evaluare a proiectelor depuse pe POSDRU, Cererea nr. 112/2011 “Dezvoltarea economiei sociale” si PODCA, Cererea nr.1/2010 “Cresterea capacitatii proprii a organizatiilor neguvernamentale de a colabora cu institutiile administratiei publice din Romania”.

Textul comunicatului se regaseste mai jos:

"Referitor la initiativa Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis, sustinuta de Coalitia ONG-uri pentru Fonduri Structurale si de www.fonduri-structurale.ro, prin care se cere urgentarea finalizarii procesului de evaluare a unor proiecte depuse, AMPOSDRU comunica urmatoarele:

In ceea ce priveste Cererea de propuneri de proiecte (CPP) nr. 112 „Dezvoltarea economiei sociale”, aferenta DMI 6.1, la data de 13.01.2011, AMPOSDRU a anuntat pe pagina de internet faptul ca, la data de 17.01.2011, ora 10, urma sa fie lansata cererea de propuneri de proiecte prin sistemul ActionWeb.

La data de 18.01.2011, ora 10, respectand prevederile din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice, AMPOSDRU a anuntat ca a fost oprita depunerea de proiecte, dupa ce solicitantii incarcasera in sistem 1.967 de proiecte. Dintre acestea, pana la 31.01.2011, AMPOSDRU a primit la Registratura plicurile cu Anexele obligatorii si Acordul de parteneriat pentru 1.816 proiecte care urmau sa intre in evaluare.

La momentul respectiv, conducerea AMPOSDRU cunostea faptul ca perioada de executie a contractului de Asistenta Tehnica pentru evaluarea proiectelor se incheie la 17.06.2011 si ca nu mai poate fi prelungita. Era cunoscut, de asemenea, faptul ca resursele disponibile prin Asistenta Tehnica pot acoperi doar partial evaluarea proiectelor din cadrul CPP 112.

Avand in vedere aceasta situatie, conducerea AMPOSDRU a decis ca 500 de proiecte din cadrul CPP 112 sa fie evaluate in cadrul contractului de asistenta tehnica existent, iar restul proiectelor sa fie evaluate in cadrul unui nou contract de asistenta tehnica. Astfel, la inceputul lunii martie 2011, au fost transmise la evaluatori 500 proiecte depuse in cadrul CPP 112. Evaluarea acestora a fost realizata in perioada martie – aprilie 2011, dar rezultatele nu au fost comunicate solicitantilor, urmand ca ele sa fie comunicate numai dupa finalizarea evaluarii si a restului de 1.316 proiecte.

Totodata, AMPOSDRU a pornit demersuri pentru un nou contract de asistenta tehnica pentru activitatea de evaluare a proiectelor depuse: La data de 23.03.2011 AMPOSDRU a transmis spre publicare in SEAP (www.e-licitatie.ro, portalul achizitiilor publice din Romania), iar la 24.03.2011 a fost publicat si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Anuntul de participare nr. 118060/2011 pentru procedura de achizitie publica – negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare „Asistenta tehnica pentru AMPOSDRU in procesul de evaluare a proiectelor depuse in cadrul POSDRU”.

La 02.08.2011, dupa finalizarea procedurii de atribuire, AMPOSDRU a comunicat participantilor ca oferta castigatoare este cea depusa de catre consortiul condus de Ove Arup&Partners International Ltd in asociere cu SC Avensa Consulting SRL.

La data de 10.08.2011, participantul SC Deloitte Consultanta SRL, a carui oferta s-a clasat pe locul al II-lea, a contestat rezultatul procedurii la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC), care, la 6.10.2011, a respins ca nefondata contestatia formulata si a dispus continuarea procedurii de atribuire de catre AMPOSDRU.

In consecinta, dupa trecerea termenului legal de 10 zile, AMPOSDRU a semnat, la data de 24.10.2011, contractul de achizitie cu consortiul condus de Ove Arup&Partners International Ltd. in asociere cu SC Avensa Consulting SRL. Ulterior, la data de 27.10.2011, AMPOSDRU a fost informat despre litigiul reclamat de SC Deloitte Consultanta SRL fata de AMPOSDRU, pe de o parte si consortiul condus de Ove Arup&Partners International Ltd in asociere cu SC Avensa Consulting SRL, pe de alta parte.

Trebuie mentionat faptul ca AMPOSDRU nu a primit instiintare in termenul legal (stabilit la art.281 alin.(3), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006) cu privire la chemarea in judecata de catre reclamantul SC Deloitte Consultanta SRL. Din acest motiv, AMPOSDRU a cerut la ANRMAP un punct de vedere referitor la decizia de a suspenda executarea noului contract de asistenta tehnica, pana la solutionarea de catre Curtea de Apel a litigiului initiat de SC Deloitte Consultanta SRL.

Ca urmare, reluarea activitatii de evaluare a proiectelor pe CPP 112 va avea loc numai dupa solutionarea de catre Curtea de Apel a litigiului initiat de SC Deloitte Consultanta SRL.

Mentionam ca, indiferent de decizia instantei, AMPOSDRU va avea in vedere asigurarea principiului transparentei dar si a tratamentului egal fata de toti solicitantii, iar procesul de evaluare si de comunicare a rezultatelor acestuia se va desfasura intr-o maniera consecventa si unitara.


Mirela Sacalus,
www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AMPOSDRU

Vizualizări: 111