Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Noi dispozitii referitoare la verificarea procedurilor de achizitii publice in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene

Noi dispozitii referitoare la verificarea procedurilor de achizitii publice au fost adoptate printr-un memorandum aprobat de Primul Ministru in data de 28.07.2011 (Descarca textul Memorandumului).

Astfel, au fost intocmite liste unitare pentru toate programele operationale in vederea verificarii procedurilor de achizitii din cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, respectiv:

  • Lista de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, prevazute de OUG. nr. 34/2006 (Descarca lista)
  • Lista de verificare a procedurii de atribuire a contractului de servicii incluse in Anexa 2B a OUG nr. 34/2006 (Descarca lista)

AM PODCA anunta beneficiarii programului ca, pana la revizuirea corespunzatoare a Manualului de implementare, acestia vor identifica in cadrul listelor tipurile de documente pe care Autoritatea de Management este obligata sa le analizeze pentru validarea cheltuielilor solicitate la rambursare si vor lua masurile necesare ca aceste documente sa fie cuprinse in cererile pe care urmeaza sa le transmita.

De asemenea, in scopul evitarii unei corespondente suplimentare, beneficiarii care au depuse cereri de rambursare la AM PODCA, dar pentru care inca nu le-au fost platite sumele solicitate, vor lua masuri de transmitere din oficiu a documentelor care trebuie verificate conform listelor unitare de verificare si pe care nu le-au cuprins in cereri la data depunerii acestora.

Cristina Pojoga,
www.fonduri-structurale.ro

Sursa: www.fonduriadministratie.ro

Vizualizări: 90