Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POSCCE: Precizari suplimentare privind aplicatia de calcul a indicatorilor financiari

In completarea Anuntului publicat pe site-ul AM POS CCE in data de 25 iulie a.c., respectiv pe site-ul OI IMM in data de 27 iulie a.c., cu privire la aplicatia privind calculul indicatorilor financiari, AM POSCCE face urmatoarele precizari:

  • dosarul cererii de finantare va contine documentul PDF rezultat din aplicatia mentionata, validat de sistem si asumat de catre solicitant si care corespunde prevederilor Ghidului Solicitantului;
  • se vor lua in considerare, in cadrul etapei de evaluare tehnico-economica a proiectelor, documentele PDF rezultate si validate de aplicatie, inclusiv cele validate anterior datei de 25 iulie a.c.
  • solicitantii care au validat calculul indicatorilor financiari si/sau au depus fizic dosarul Cererii de Finantare anterior datei de 25 iulie a.c., sunt invitati sa verifice/consolideze documentatia aferenta calculului indicatorilor, numai in masura in care considera ca acest demers reflecta corect si contribuie la imbunatatirea indicatorilor financiari ai proiectului. In aceasta situatie, solicitantii vor actualiza documentatia in conformitate cu Instructiunile publicate pe site-urile AM si OI IMM in data de 25 iulie, respectiv 27 iulie a.c. (http://acb.minind.ro/ClarificariCompletari) urmand ca aceasta sa fie transmisa la AM POS CCE/OI IMM in baza solicitarilor de clarificare primite in cadrul etapei de evaluare tehnico-economica (in conformitate cu prevederile specifice Ghidului Solicitantului). Mentionam, de asemenea, ca, in acest caz, informatiile cuprinse in documentatia aferenta dosarului cererii de finantare vor trebui sa fie corelate cu documentul PDF rezultat din aplicatia consolidata.

Sursa: AM POSCCE

Vizualizări: 87