Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

ANRMAP a luat noi masuri privind accelerarea absorbtiei fondurilor europene

A.N.R.M.A.P. a elaborat si transmis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei doua ordine ale Presedintelui institutiei, doamna Cristina Traila, care reprezinta ilustrarea fidela a cerintelor de reformare expuse de Comisia Europeana si concluziile analizei asupra sistemului si a discutiilor purtate in ultimele 6 luni ale acestui an cu toti actorii din sistem:

  • Ordinul nr. 301 cu privire la metodologia de analiza a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii finantate din instrumente structurale a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 416 din 14 iunie 2011, click aici pentru detalii

  • Ordinul nr. 302 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 415 din 14 iunie 2011, click aici pentru detalii

Printre masurile adoptate prin intermediul celor doua Ordine ale Presedintelui A.N.R.M.A.P se numara:

  • Autoritatile de management vor analiza procedura de atribuire, conform listelor unice de verificare, ulterior incheierii contractului, doar atunci cand procedura de atribuire nu face obiectul verificarii din partea Unitatii pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice (U.C.V.A.P.), urmand sa aplice eventuale corectii financiare.
  • Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice nu se aplica entitatilor juridice private (de ex: I.M.M.-uri sau orice tip de societate comerciala) decat in cazul contractelor de lucrari sau servicii finantate sau subventionate de catre o autoritate contractanta in mod direct in proportie mai mare de 50%.
  • UCVAP va verifica toate negocierile fara publicarea unui anunt de participare referitoare la suplimentarile de lucrari aferente contractelor initial incheiate. Daca nu se tine cont de opiniile observatorilor U.C.V.A.P., conducatorii autoritatilor contractante isi vor asuma raspunderea personal si vor fi pasibili de plata unor amenzi cuprinse intre 40.000 de lei si 100.000 de lei, in urma verificarilor Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.

Click aici pentru textul integral al comunicatului de presa.

Sursa: www.anrmap.ro

Vizualizări: 78