Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Competitie de proiecte pentru crearea de intreprinderi sociale!

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a lansat competitia „Beneficii economice din investitii sociale”, scopul acesteia fiind sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale de insertie profesionala.

Conform Ghidului competitiei, prin intreprindere sociala de insertie se va intelege acea forma de organizare a carei functionare urmareste respectarea urmatoarelor principii generale:

 • integrarea profesionala a unui numar de persoane vulnerabile;
 • desfasoara activitati economice, facand fata constrangerilor si provocarilor mediului economic;
 • isi asuma un rol de acompaniere a persoanelor angajate, oferindu-le sprijin personalizat si formare la locul de munca pentru a dobandi calificari si competente profesionale necesare pe piata muncii.

Grupurile tinta vizate sunt:
 • tineri care provin din sistemul de protectie a copilului;
 • persoane care au parasit scoala timpuriu;
 • familii monoparentale sau familii cu mai mult de 2 copii, cu venituri reduse;
 • persoane fara adapost;
 • persoane din comunitati rurale izolate;
 • persoane cu trecut delincvent;
 • persoane dependente sau foste dependente de consum de alcool sau droguri;
 • persoane cu boli care le influenteaza viata sociala si profesionala (HIV/SIDA etc.)
 • victime ale traficului de persoane;
 • victime ale violentei in familie;
 • beneficiari de venit minim garantat;
 • persoane de etnie roma aflate in dificultate (cu venituri reduse si beneficiare de asistenta sociala);
 • someri pe termen lung (somaj continuu mai mult de 12 luni);
 • someri cu varsta de peste 45 de ani;
 • persoane cu dizabilitati;
 • alte grupuri vulnerabile.


Participantii la aceasta competitie
de proiecte trebuie sa fie persoane juridice romane, cu sediul pe teritoriul oricareia din urmatoarele patru regiuni de dezvoltare din Romania: Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest sau Vest, sa aiba experienta de lucru de cel putin un an cu persoane provenind din grupuri vulnerabile si sa se incadreze intr-una din urmatoarele categorii:
 • organizatii neguvernamentale;
 • societati cooperative;
 • societati comerciale.

Participantii pot depune cererile individual sau in parteneriat cu ONG-uri, societati cooperative sau autoritati publice locale.

Precizari privind intreprinderea sociala infiintata
 • trebuie sa aiba personalitate juridica,
 • trebuie sa deruleze activitati in folosul comunitatii locale, prin angajarea cu contract de munca, conform legislatiei din Romania, a unor persoane care provin din grupuri vulnerabile, in numar de cel putin 1/3 din personalul structurii nou create / existente.
 •  trebuie sa activeze in una din cele patru regiuni mentionate (Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest sau Vest)
 • poate activa in diverse sectoare economice, precum: productie, servicii din industria alimentara, servicii din industria turismului, activitati agricole, servicii de curatenie, curatatorie, bricolaj, servicii de amenajare si intretinere spatii verzi, reciclarea deseurilor, servicii de menaj, activitati mestesugaresti etc.
 • va urmari reinvestirea, anuala, a cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent.

Castigatorii competitiei vor primi un premiu in valoare de maximum 20.000 euro (echivalent in lei).

Termenul limita de depunere a propunerilor este 28 februarie 2011.

Descarca Ghidul competitiei

Descarca Pachetul Aplicantului (format editabil)

Descarca Metodologia de evaluare

Nota: Competitia se desfasoara in cadrul proiectului „Economia sociala – Model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate”, finantat prin POSDRU si implementat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia Servicii Sociale si Incluziune Sociala, in perioada noiembrie 2008 – octombrie 2011.

Cristina Pojoga,
www.fonduri-structurale.ro

Sursa: www.mmuncii.ro

Vizualizări: 146