Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Precizari privind ajutorul de minimis acordat microintreprinderilor in cadrul POR

ADR Nord-Vest a publicat o serie de precizari privind ajutorul de minimis acordat microintreprinderilor in cadrul DMI 4.3. „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”, POR.

Astfel, potrivit prevederilor "Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microintreprinerilor pentru domeniul major de interventie <Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor> in cadrul axei prioritare <Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local> din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013" aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 144/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea totala a ajutorului de minimis acordat unei microintreprinderi care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier nu va depasi 100.000 de euro pe o perioada de trei ani fiscali.

Acest plafon se aplica indiferent de obiectivul urmarit in cadrul proiectului propus spre finantare.

Mai mult, se considera necesara completarea declaratiei de eligibilitate (intocmite la data vizitei precontractuale la fata locului) in sensul confirmarii respectarii tuturor conditiilor de eligibilitate, inclusiv a aplicarii corecte a conditiilor specifice ajutorului de minimis.

Noul model al declaratiei de eligibilitate se aplica cererilor de finantare pentru care vizita la fata locului precontractuala are loc incepand cu 18 ianuarie 2011 si va contine un nou punct prin care solicitantul va confirma daca desfasoara sau nu activitate in sectorul transportului rutier. Aceasta confirmare are ca scop determinarea corecta a plafonului de minimis.

Noul punct din declaratia de eligibilitate se refera la intreaga activitate desfasurata de solicitant si nu la domeniul de activitate propus prin cererea de finantare.

In situatia in care, in cadrul etapei precontractuale se constata ca valoarea finantarii nerambursabile solicitate depaseste pragul aplicabil precizat mai sus, contractarea proiectului va fi conditionata de modificarea corespunzatoare a bugetului proiectului.

Sursa: ADR Nord-Vest

Vizualizări: 103