Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Cum efectueaza APDRP platile catre beneficiari

APDRP asigura implementarea tehnica si financiara a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).

Daca proiectul de investitii depus de solicitant respecta toate criteriile si conditiile de eligibilitate, acesta va fi acceptat pentru finantare si, astfel, beneficiarul proiectului va demara realizarea investitiei.

Ulterior, in urma efectuarii partiale sau integrale a investitiei, acesta va solicita APDRP decontarea cheltuielilor efectuate, prin depunerea Dosarului Cererii de Plata, pana la implementarea completa a proiectului.

Beneficiarul poate opta pentru plata finantarii nerambursabile in maximum cinci transe.


Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar Cerere de plata este de maxim 90 de zile calendaristice de la data la care Cererea de plata este inregistrata la sediul Oficiului Judetean al APDRP.

Beneficiarul va comunica Agentiei contul deschis la institutia financiara creditoare. APDRP va rambursa direct in contul beneficiarului deschis la institutia financiara creditoare sumele reprezentand cofinantarea contributiei publice a proiectelor.

Beneficiarul trebuie sa depuna la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP) Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata in maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achizitie (exceptie facand dosarele de servicii).

Dosarul Cererii de Plata se depune de catre beneficiar la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP) la care a depus si Dosarul Cererii de Finantare, in doua exemplare, pe suport hartie, la care se ataseaza pe suport electronic documentele intocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plata trebuie sa cuprinda documentele justificative prevazute in instructiunile de plata prezentate pe site-ul APDRP, www.apdrp.ro.

Printre documentele justificative cuprinse in Dosarul Cererii de Plata (stampilat si semnat de beneficiar) se regasesc: Cererea de plata, Declaratia de cheltuieli, situatii de plata, devize financiare, declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului, Diploma de studii sau certificatul de formare (la ultima Cerere de plata), Autorizatia de construire (pentru achizitii de lucrari, la prima Cerere de plata, atat pentru lucrarile de baza cat si pentru lucrarile cu caracter provizoriu, acolo unde este cazul), documente emise de diferite autoritati, si altele.

Pe parcursul implementarii investitiei, la fiecare transa de plata, conform Declaratiei de esalonare a cererilor de plata depusa de catre beneficiar, se va calcula valoarea platita in euro si in lei la cursul Bancii Centrale Europene (BCE) din penultima zi lucratoare a lunii precedente efectuarii platii, astfel incat la ultima transa de plata valoarea sumelor rambursate acestuia sa nu depaseasca valoarea in euro si in lei prevazuta in Contractul de finantare aferent respectivei investitii.

In acelasi timp, beneficiarul trebuie sa intocmeasca rapoarte tehnice si financiare pentru a fundamenta cererile de plata in conformitate cu Instructiunile de plata, care se regasesc ca si Anexa la contractul de finantare.

Autorizarea cererilor de plata se face in urma verificarii documentelor justificative prezentate in Instructiuni de plata.

In cazul in care se constata nereguli, autorizarea cererilor de plata poate fi invalidata de catre APDRP. Totodata, daca APDRP constata faptul ca obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului destinat sau in cazul in care acestea au fost vandute sau inchiriate pe o perioada de minim 2 ani dupa finalizarea proiectului (data ultimei plati) isi rezerva dreptul de a recupera sprijinul acordat.

Pe parcursul implementarii proiectului, beneficiarul trebuie sa tina inregistrari contabile sistematice si precise referitoare la executarea contractului. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzantele profesionale si legale.

Pentru fiecare proiect trebuie tinuta o evidentiere separata, cu toate veniturile si cheltuielile pe toata perioada de valabilitate a contractului.

In cazurile observarii unor nereguli cu privire la incheierea ori executarea Contractului sau a altor probleme constatate de APDRP, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finantare nerambursabila, impreuna cu dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare.

In aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finantare nerambursabila, impreuna cu dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare.

De asemenea, sprijinul acordat va fi recuperat daca obiectivele finantate nu sunt utilizate sau folosite conform scopului destinat rezultat din cererea de finantare, modifica substantial proiectul sau in cazul in care acestea isi modifica destinatia intr-o perioada de minim 2 ani dupa finalizarea proiectului (data ultimei plati).

Incepand cu anul 2011, perioada de monitorizare a investitiilor a fost redusa de la 5 ani la minim 2 ani, conform prevederilor Regulamentelor europene, si va fi aplicata noilor contracte de finantare, dar si celor aflate in derulare.

Sursa: APDRP

Vizualizări: 310