Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Simplificarea si fluidizarea fluxurilor de fonduri nerambursabile pentru cooperare teritoriala

Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de miercuri, 17 noiembrie 2010, proiectul de lege privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana".

Prevederile acestui act normativ vizeaza simplificarea si fluidizarea fluxurilor financiare in cadrul programelor operationale finantate din fonduri externe nerambursabile aferente programelor de cooperare teritoriala europeana si, implicit, cresterea gradului de absorbtie a acestor fonduri in Romania.

Beneficiarii autoritati publice centrale si locale, in baza prevederilor acestui act normativ, isi vor cuprinde in bugetele proprii valoarea integrala a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, ceea ce va asigura fluenta implementarii proiectelor si va contribui la simplificarea procedurilor administrative cu privire la accesul beneficiarilor la fonduri externe nerambursabile.

Totodata, prezenta lege reglementeaza modalitatea de angajare a cheltuielilor efectuate in cadrul programelor de cooperare teritoriala, in vederea semnarii contractelor /deciziilor /ordinelor de finantare, la nivelul autoritatilor de gestionare a programelor.

Ordonanta Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana", cu modificarile si completarile ulterioare, va fi abrogata odata cu intrarea in vigoare a prezentei legi.

Informatii suplimentare

In cadrul obiectivului „Cooperare Teritoriala Europeana”, MDRT gestioneaza 11 programe finantate din FEDR, Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI):

 • Programul de cooperare transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007 - 2013;
 • Programul de cooperare transfrontaliera Ungaria - Romania;
 • Programul de cooperare transnationala "Sud-Estul Europei",;
 • Programul de cooperare interregionala INTERREG IVC;
 • Programul pentru Reteaua de dezvoltare urbana URBACT II;
 • Programul de cooperare interregionala INTERACT 2007 – 2013;
 • Programul ESPON 2013 – Reteaua europeana de observare a dezvoltarii si coeziunii teritoriale;
 • Programul IPA de cooperare transfrontaliera Romania – Serbia
 • Programul operational comun “Romania - Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013”;
 • Programul operational comun de cooperare in bazinul Marii Negre 2007 – 2013;
 • Programul operational comun de cooperare transfrontaliera “Ungaria - Slovacia - Romania – Ucraina 2007 – 2013”.

Sursa: MDRT

Vizualizări: 67