Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Clarificare privind posibilitatea gajarii sau ipotecarii activelor fixe in cadrul proiectelor POSCCE

OIPOSCCE clarifica procedurile de constituire a garantiei in favoarea unei institutii de credit prin gajare sau ipotecare asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finantare.

Astfel, conform art 1, alin (1) (a) din contractual de finantare: "Pentru asigurarea finantarii cheltuielilor necesare implementarii proiectului cofinantat din instrumente structurale, beneficiarul poate constitui garantii in favoarea unei institutii de credit, sub forma gajarii sau ipotecarii, asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finantare, in conformitate cu prevederile HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii instrumentelor structurale."

OI informeaza ca sintagma “cheltuieli necesare implementarii proiectului cofinantat” acopera toate tipurile de facilitati de creditare ale beneficiarului:

  • emiterea scrisorii de garantie pentru acordarea prefinantarii
  • prefinantarea proiectului (sumele necesare acoperirii decalajului de timp dintre plata investitiei si incasarea sumelor acordate ca prefinantare de catre autoritatile care gestioneaza instrumentele structurale)
  • cofinantarea proiectului (sumele necesare acoperirii cheltuielilor eligibile aferente contributiei proprii si a cheltuielilor neeligibile, conform contractului de finantare)

Conditiile care trebuie indeplinite sunt urmatoarele:

  • scrisoarea de garantie bancara si sumele acordate in baza acestor facilitati sa fie utilizate in scopul implementarii proiectului cofinantat
  • valoarea insumata a acestor facilitati sa nu depaseasca valoarea contributiei beneficiarului la finantarea proiectului a caror indeplinire va fi confirmata de institutia de creditare prin notificare adresata OI sau AM in vederea procesarii cererilor de rambursare aferente proiectului

Amintim ca pentru contractele de finantare in vigoare se vor intocmi acte aditionale la contract care vizeaza aceste prevederi de punere in aplicare a dispozitiilor HG 606/2010 numai la cererea beneficiarului, beneficiarul neputand constitui garantii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului inainte de data semnarii actului aditional aferent.

Sursa: OIMM

Vizualizări: 103