Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Cum se vor aplica prevederile privind posibilitatea gajarii sau ipotecarii activelor fixe in cadrul proiectelor POSCCE

Urmare a intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 606/2010, privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii instrumentelor structurale, care priveste posibilitatea beneficiarilor de asistenta financiara nerambursabila de a constitui garantii in favoarea unei institutii de credit, sub forma gajarii sau a ipotecarii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finantare, AM POSCCE a stabilit, in urma consultarii specialistilor din cadrul institutiilor implicate in gestionarea POS CCE si a ACIS, urmatoarea modalitate de transpunere a prevederilor HG 606 in contractele de finantare semnate in cadrul POSCCE:

  • Contractele de finantare care vor fi semnate dupa data intrarii in vigoare a legii, respectiv 20 iulie 2010, vor include si aceasta noua prevedere legala.
  • Pentru contractele de finantare deja in vigoare, la cererea beneficiarului, se vor intocmi acte aditionale.

In mod concret, punerea in aplicare a HG 606/2010 consta in introducerea in contractele de finantare a urmatorului articol, avand 3 alineate:

"Art. Constituirea de garantii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finantare

(1) (a) Pentru asigurarea finantarii cheltuielilor necesare implementarii proiectului cofinantat din instrumente structurale, beneficiarul poate constitui garantii in favoarea unei institutii de credit, sub forma gajarii sau ipotecarii, asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finantare, in conformitate cu prevederile HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii instrumentelor structurale.

(b) Beneficiarul este obligat sa transmita OI IMM copii certificate ale contractelor de credit si ale celor accesorii acestora, de gaj sau, dupa caz, de ipoteca si ale oricaror alte documente corespunzatoare, incheiate cu institutia bancara in scopul mentionat la alin. (a), in termen de maximum 10 zile lucratoare de la semnarea acestora.

(2) Valoarea creditului obtinut cu garantia constituita conform prevederilor alin. (1) (a) nu va putea depasi valoarea contributiei beneficiarului la finantarea proiectului, respectiv valoarea insumata a procentului din cheltuielile eligibile aferent contributiei proprii si a cheltuielilor neeligibile, conform contractului de finantare.

(3) In cazul in care contractul de credit incheiat in conditiile alin. (1), prevede alta moneda decat cea nationala, verificarea incadrarii garantiei in prevederile alin. (2) se va face prin transformarea in lei a valorii creditului corespunzator garantiei, la cursul de schimb oficial al BNR valabil la data contractarii creditului."

Sursa: AM POSCCE

Vizualizări: 92