Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

O initiativa in premiera finantata din fonduri europene: Sistem inovator de predare-invatare prin simularea afacerilor destinat studentilor economisti

Peste 4200 de studenţi şi masteranzi din facultăţi de profil economic vor beneficia de stagii de practică într-o reţea de întreprinderi simulate creată din fonduri europene prin proiectul strategic „Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată”, iniţiat de Universitatea „Ovidius” Constanţa.

Proiectul este un demers în plus întreprins în spiritul reformei educaţionale, concentrându-se pe palierul practicii de specialitate. Concepţia sa fundamentalǎ se rezumǎ prin interdisciplinaritate, aprofundare practicǎ şi probare a cunoştinţelor dobândite de studenţi în pregǎtirea profesionalǎ”, a declarat Managerul de proiect, dl. prof. univ. dr. Victor Ploae, Prorector al Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă, se va implementa pe o perioadă de 3 ani şi are o valoare totală de 11.211.111,80 lei, din care 10.649.620 lei reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului, 212.992,40 lei contribuţia beneficiarului şi 561.491,80 lei valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

În structura parteneriatului instituit pentru implementarea proiectului regǎsim: Universitatea „Ovidius” Constanţa, în calitate de beneficiar, Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara şi Structural Consulting™ Group (www.fonduri-structurale.ro), în calitate de parteneri.

Concentrarea eforturilor şi efectelor în puncte vulnerabile ale sistemului românesc de învǎţǎmânt economic superior întǎreşte caracterul strategic al proiectului conferit de acoperirea multiregionalǎ”, subliniazǎ Directorul de implementare inter-regionalǎ, dna. conf. univ. dr. Ramona Bundǎ.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se înscriu:

  • instruirea şi certificarea a 24 de angajaţi din întreprinderi reale ca tutori formatori pentru studentii şi masteranzii care efectuează stagii de practică în întreprinderile simulate;
  • elaborarea şi implementarea unui pachet de materiale şi instrumente suport pentru consilierea şi orientarea profesională a 384 masteranzi;
  • pregătirea practică a 3840 studenţi şi a celor 384 masteranzi în 12 întreprinderi simulate pe 3 profile (turism, banking, comerţ-afaceri internaţionale) în vederea dobândirii de aptitudini profesionale;
  • crearea unei platforme integrate de simulare a afacerilor şi e-learning.

Platforma integratǎ de simulare a afacerilor şi e-learning este o facilitate fǎrǎ precedent pentru familiarizarea studenţilor cu limbajul de afaceri, operaţiunile, procesele şi provocările mediului real de afaceri”, a declarat dl. prof. univ. dr. Dǎnuţ Tiberius Epure, Coordonator local la Universitatea „Ovidius” Constanţa.

Sistemul creat vizeazǎ adaptarea absolvenţilor la cerinţele pieţei muncii. O parte dintre masteranzii şi studenţii beneficiari ai stagiilor de practică în întreprinderi simulate vor fi angajaţi de intreprinderile reale cu care vom colabora pe parcursul acestui proiect, devenind totodatǎ viitori tutori pentru generaţiile următoare de studenţi”, a afirmat dna. Cristina Ciote, Coordonator relaţia cu angajatorii în cadrul proiectului.

Persoanǎ de contact:
Cristina Ciote
Coordonator relaţia cu angajatorii
Tel: 0723.151.155

Vizualizări: 164