Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Grupurile de Actiune Locala vor deconta TVA doar pentru cheltuielile eligibile

Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor PNDR, APDRP deconteaza TVA beneficiarilor Masurii 431 „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului”, sub-masura 431.1 „Constructie parteneriate public private”, faza 3 „Sprijin financiar pentru pregatirea dosarelor pentru selectia Grupurilor de Actiune Locala”, exclusiv pentru cheltuielile eligibile, decontate din finantarea nerambursabila din FEADR.

In acest sens, APDRP certifica cheltuielile eligibile autorizate si TVA aferenta acestora si solicita de la MADR virarea fondurilor. Astfel, APDRP poate deconta beneficiarilor, contravaloarea TVA aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, pentru componenta de contributie publica. Pentru cheltuielile neeligibile beneficiarii suporta toate costurile din fondurile proprii.

Beneficiarii sub-masurii 431.1, faza 3, sunt GAL. Acestea sunt constituite din unitati administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, avand personalitate juridica.

Finantarea proiectelor depuse de GAL se realizeaza prin contributie publica de 80% si cofinantare privata de 20%. In acest moment, pentru faza 3 a Masurii 431 au fost contractate 111 proiecte cu o valoare publica de 4,8 milioane de euro.

Sursa: APDRP

Vizualizări: 68