Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Retea de alimentare cu apa reabilitata cu fonduri europene

Consiliul Local Baisoara a implementat proiectul EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA A LOCALITATII BAISOARA – JUD CLUJ in cadrul Programului Phare 2006 Coeziune Economica si Sociala - Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu (Schema de granturi: Investitii publice in sectoarele de mediu).

Proiectul s-a derulat in perioada 16.10.2008 – 15.07.2010, având drept obiectiv general cresterea calitatii vietii si facilitarea dezvoltarii economice in comuna Baisoara. Proiectul a urmarit obiectivele specifice ale sectorului de Gospodarire a apelor si a apelor uzate, si anume: conformarea la reglementarile nationale si ale UE, cât si imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa destinata consumului public. Proiectul a ajutat la indeplinirea aquis-ului comunitar in domeniul gestionarii inteligente a resurselor de apa si incepe sa asigure furnizarea apei potabile cantitativ si calitativ corespunzatoare conform standardelor stabilite prin Directiva CE pentru Apa Potabila 98/83/CE.

Extinderea sistemului de alimentare cu apa din comuna Baisoara a contribuit la imbunatatirea starii de sanatate a locuitorilor printr-un cadru igienico-sanitar adecvat, prin cresterea sigurantei sistemelor de alimentare cu apa potabila, reducerea costurilor de exploatare, consolidarea structurilor institutionale, administrative, de programare si implementare necesare pentru a administra eficient Fondurile Structurale, s-au realizat extinderi si reabiliari ale retelelor de apa potabia, bransamente pentru fiecare gospodarie si s-a refacut carosabilul in zonele in care s-a lucrat.

Grupurile tinta au fost locuitorii, institutiile publice, societatile comerciale din localitatea Baisoara, precum si turistii aflati in zona. Beneficiarii directi sunt: 3 persoane instruite in operarea sistemului de apa, 3 persoane instruite in managementul de proiect, locuitorii localitatii, institutiile publice, societatile comerciale si Consiliul Local al comunei Baisoara. Beneficiarii indirecti sunt: cei 2422 de locuitori ai comunei si turistii din zona care nu vor mai fi expusi la riscurile cauzate de consumul apei din fantâni.

Activitatile principale care s-au derulat in cadrul proiectului sunt: instruirea personalului proiectului, achizitii de bunuri, servicii si lucrari, lucrari de amenajare si constructie conform solutiilor din studiul de fezabilitate si proiectul tehnic, instruirea personalului de operare si exploatare, promovarea proiectului si educarea cetatenilor, auditul proiectului.

Rezultatele obtinute sunt:

  • retea de alimentare cu apa realibilitata – 1410 m;
  • retea de alimentare cu apa extinsa - 4266 m;
  • dren existent reabilitat pe o lungime - 73 m;
  • 3 persoane instruite pentru operarea sistemului.

Valoarea totala aprobata a proiectului este de 454.736,22 Euro fara TVA.

Sursa:MDRT

Vizualizări: 118