Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Guvernul a aprobat organizarea si functionarea Ministerului pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri, 25 aprilie, o hotarare privind organizarea si functionarea Ministerului pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale (iMMCTPL), care va fi condus de un ministru, ajutat in activitatea sa de doi secretari de stat

Actul normativ prevede ca Ministerul pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale este organizat si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului. Rolul institutiei este de a realiza politica Guvernului in domeniile dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist, comertului, turismului si profesiilor liberale.

Ministerul indeplineste urmatoarele functii:
- De autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii si controlul respectarii reglementarilor in domeniile dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist, comertului, turismului, mediului de afaceri si profesiilor liberale, cu exceptia profesiilor liberale a caror organizare, coordonare si control sunt date in competenta expresa a altor institutii, precum si al functionarii institutiilor si organismelor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in coordonarea sa;
- De strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniile dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist, comertului, turismului, mediului de afaceri si profesiilor liberale cu exceptia profesiilor liberale a caror organizare, coordonare si control sunt date in competenta expresa a altor institutii;
- De sinteza in domeniile specifice ministerului;
- De coordonare la nivel national a activitatii de relatii economice internationale, respectiv fluxurile comerciale si cooperarea economica, asigurand secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economica cu alte state si pregatirea componentei economice a intalnirilor la nivelul conducerii statului si guvernului;
- De reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar in vederea realizarii obiectivelor si programelor din domeniile dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist, comertului, turismului si profesiilor liberale cu exceptia profesiilor liberale a caror organizare, coordonare si control sunt date in competenta expresa a altor institutii
- De administrare, prin care se asigura administrarea fondurilor publice precum si distribuirea acestora in vederea dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist, comertului si turismului;
- De reprezentare, prin care se asigura in numele statului roman, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniile dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist, comertului, turismului si profesiilor liberale cu exceptia profesiilor liberale a caror organizare, coordonare si control sunt date in competenta expresa a altor institutii;
- De promovare, implementare si urmarire a folosirii fondurilor acordate de UE in domeniile aflate in coordonare.

in cadrul Ministerului functioneaza:
- Reteaua externa pentru promovarea comercial economica, organizata sub forma de Birouri de Promovare Comercial-Economica a Romaniei in strainatate, a caror infiintare si ale caror atributii sunt stabilite prin ordin al ministrului
- Reprezentante de promovare turistica cu sediul in strainatate si reprezentante de autorizare turistica, cu sediul in tara, ambele fara personalitate juridica, a caror infiintare si ale caror atributii sunt stabilite prin ordin al ministrului.

in coordonarea ministrului pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale functioneaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, conform legii.

in subordinea directa a ministrului functioneaza Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii.

in subordinea celorlalte structuri ale ministerului functioneaza:
- Centrul Roman pentru Promovarea Comertului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat;
- Oficii teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, ca unitati cu personalitate juridica, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, ce deservesc mai multe judete. Conducerea acestora se asigura de cate un director executiv pentru fiecare oficiu. Numarul maxim de posturi pentru fiecare oficiu teritorial pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie din subordinea ministerului este de 15. Personalul din oficiile teritoriale pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile deconcentrate ale administratiei publice centrale;
- Centrul de Formare si Management pentru Comert, unitate cu personalitate juridica, finantata integral din veniturile proprii.
- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism, institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii;
- Centrul National de invatamant Turistic, institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii.

Structura organizatorica, regulamentele de organizare si functionare, precum si statele de functiuni ale entitatilor subordonate Ministerului pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale se aproba prin ordin al ministrului. infiintarea de noi oficii sau reprezentante teritoriale, cu sau fara personalitate juridica, care sa reprezinte activitatea ministerului in plan regional, se face tot prin ordin al ministrului, potrivit prevederilor legale in vigoare si in functie de resursele alocate in acest scop prin bugetul anual.

Conform Hotararii, Ministerul pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale se infiinteaza prin reorganizarea Agentiei Nationale pentru Turism, care isi inceteaza activitatea. Ministerul preia activitatile in domeniul comertului de la Ministerul Economiei si Comertului, activitatea privind mediul de afaceri din cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniile mediului de afaceri si intreprinderilor mici si mijlocii, precum si activitatea in domeniul turismului de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care isi inceteaza activitatea.

Guvernul Romaniei - Biroul de presa

Vizualizări: 140