Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

CE a decis reluarea platilor in cadrul POSDRU

Comisia Europeana a decis reluarea platilor in cadrul POSDRU ca urmare a misiunii de audit desfasurate saptamana trecuta. Misiunea de follow-up a Comisiei Europene a analizat modul in care AMPOSDRU a eliminat deficientele constatate la auditul anterior.

Suspendarea temporara a platilor in cadrul POSDRU a fost decisa de catre CE in urma misiunii de audit din luna decembrie 2009. Ca urmare a acestei masuri, conducerea Ministerului Muncii a decis schimbarea din functie a fostei conduceri AMPOSDRU.

Decizia de suspendare temporara a platilor nu a afectat beneficiarii de proiecte POSDRU care, din luna decembrie pana in prezent, au primit sumele solicitate in cadrul
cererilor de prefinantare sau rambursare.

Pentru a reusi sa anuleze suspendarea temporara a platilor, conducerea AM POSDRU a depus toate eforturile pentru a pune in practica, in cel mai scurt timp, recomandarile Comisei Europene.

Acestea au fost :
A. Definirea, atribuirea si separarea clara a functiilor atat intre AM si OI-uri, cat si in interiorul acestora.

Constatari ale misiunii de audit:
1. Organizare interna fragmentata, neclara si ineficienta

Masuri: Organigrama si Regulamentul de Organizare si Functionare ale AM POSDRU au fost modificate in acest sens prin ordine ale Ministrului muncii, familiei si protectiei sociale

 • simplificarea structurii interne a AM POSDRU, prin reducerea numarului de compartimente;
 • eliminarea diviziunii intre verificarea tehnica si verificarea financiara a proiectelor, prin comasarea compartimentelor aferente celor doua functii de verificari de management;
 • completarea schemei de personal a AM POSDRU prin ocuparea prin transfer, in cursul lunii martie a.c., a unui numar de 14 posturi de executie care erau vacante. AMPOSDRU va continua demersurile privind completarea si suplimentarea schemei de personal, in conformitate cu cadrul legal in vigoare.

2. Relatia intre Autoritatea de Management si Organismele Intermediare
 • Neconcordante intre functiile delegate oficial de la AM la OI si executia efectiva a acestor sarcini de catre OI.
 • Nu exista un echilibru intre volumul mare de lucru la mvelul AM si volumul de lucru insuficient in randul personalului OI.

Masuri
 • Acordurile de delegare de functii, prin care AM POSDRU deleaga Organismelor Intermediare executarea anumitor functii specifice implementarii POSDRU, au fost modificate si aprobate la nivelul conducerii ministerului.
 • In scopul intelegerii adecvate a noilor responsabilitati ale OI in contextul extinderii domeniului de aplicare a Acordurilor de Delegare de Functii, au fost planificate sesiuni de pregatire a personalului OI
 • Totodata, pentru a proteja dimensiunea regionala a proiectelor AM POSDRU a decis ca urmatoarea lansare de apel de propuneri de proiecte sa fie pentru proiecte cu valori cuprinse intre 50.000 si 500.000 de euro cu arie de implementare regionala.
Pentru toate aceste lansari, functiile delegate de AMPOSDRU catre OI, respectiv functiile de evaluare contractare, vor fi efectuate de catre OI si verificate doar pe baza de esantion de catre AM, AM POSDRU mentinand, asa cum se mentioneaza in Acordul de delegare de functii, posibilitatea suspendarii acestor functii in cazul in care se constata deficiente in efectuarea acestora de catre OI.

B. Informare si strategie adecvata pentru a furniza indrumare beneficiarilor.

Constari ale misiunii de audit: Exista o rata foarte mare de respingere a cererilor la nivelul de cereri de proiecte gestionate de catre OI MECI. Printre motive se numara indrumarile neclare pentru beneficiari cu privire la modul de interpretare a formularului de cerere, care este dificil de utilizat, uneori ambiguu si neclar.

Masuri:
 • Imbunatatirea Ghidului Solicitantului, astfel incat acest document sa prezinte clar potentialilor beneficiari toate informatiile utile pentru completarea cererii de finantare
 • Organizarea de seminarii de informare ale potentialilor beneficiari cu privire la elaborarea unei cereri de finantare.
 • Prin intermediul proiectului de asistenta tehnica, AMPOSDRU ofera sprijin suplimentar printr-o linie telefonica cu apel gratuit

C. Sisteme contabile, de monitorizare si raportare financiara de incredere sub forma computerizata

Constatari ale misiunii de audit: SMIS (Sistemul Unic pentru Managementul Informatiei) nu este operational la nivelul FSE.

Masuri:
 • Incepand din luna februarie, ACIS impreuna cu autoritatile de management si organismele intermediare au intreprins o serie de masuri pentru ca aceasta baza de date sa fie completata cu informatii actualizate in timp real, pentru toate proiectele, corespunzator pasilor procedurali aferenti fiecarui program operational.
 • Au fost identificate si puse in aplicare modalitati de introducere simplificata a datelor in sistem, luand in considerare tipologia proiectelor finantate din POS DRU. Au fost introduse, in ritm accelerat, informatiile aferente proiectelor, respectiv cererilor de rambursare
 • Pentru implementarea nevoilor imediate de dezvoltare a sistemului, a fost demarata de catre ACIS procedura de achizitie publica a serviciilor necesare.

Sursa: www.fseromania.ro

Vizualizări: 84