Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

MT, prin Directia Generala Relatii Financiare Externe este Autorite de management pentru POS - Transport

Ministrul Transporturilor este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de trei secretari de stat, care exercita atributiile delegate de ministru, stabileste Hotararea privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, adoptata in sedinta de miercuri, 18 aprilie, a Guvernului.

Ministerul Transporturilor conduce intreaga activitate a aparatului propriu al ministerului si exercita intreaga autoritate asupra unitatilor aflate in subordinea, sub coordonarea sau in coordonarea ministerului.

in structura organizatorica a ministerului va functiona cabinetul ministrului, cabinetele demnitarilor, directii generale si directii. Numarul maxim de posturi este de 638, exclusiv demnitarii si posturile aferente. Personalul Ministerului Transporturilor este compus din functionari publici si din personalul angajat cu contract individual de munca. Ministrul desemneaza prin ordin specialisti din cadrul ministerului pentru a-si desfasura activitatea corespunzator domeniului sau de competenta, pe langa structurile specializate ale Uniunii Europene.

Hotararea prevede regimul juridic al Ministerului Transporturilor, atributiile acestuia, care deriva din calitatea sa de organ de specialitate al administratiei publice centrale, precum si din calitatea de autoritate de stat in domeniul transporturilor.

Ministerul Transporturilor stabileste politica in domeniul transporturilor, la nivel national, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si de armonizare a activitatilor de transport in cadrul politicii generale a Guvernului si indeplineste rolul de autoritate de stat in domeniul transporturilor si al infrastructurii de transport.

Ministerul Transporturilor, prin Directia generala relatii financiare externe, indeplineste si atributiile Autoritatii de management pentru Programul Operational Sectorial de Transport, finantat prin Fondul de Coeziune si Fondul European de Dezvoltare Regionala.

in subordinea Ministerului Transporturilor functioneaza Aeroclubul Romaniei, 15 spitale, care se finanteaza din venituri proprii prin sistemul de asigurari sociale de sanatate si din transferuri de la bugetul de stat; 4 institutii care se finanteaza din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat - Clubul sportiv „Rapid”, Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, ªcoala Superioara de Aviatie Civila, Agentia de Sanatate Publica a Ministerului Transporturilor.

in subordinea Ministerului Transportului sunt si 5 institutii ce se finanteaza din venituri proprii - Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale-CERONAV, Autoritatea Navala Romana, Autoritatea Feroviara Romana, Autoritatea Rutiera Romana, Centrul National de calificare si Instruire Feroviara.

in coordonarea Ministerului Transporturilor functioneaza Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, iar sub autoritatea ministerului functioneaza 29 de unitati, dintre care 17 societati si companii nationale, 5 regii autonome si 7 societati comerciale.

Guvernul Romaniei - Biroul de presa

Vizualizări: 96