Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

APL-urile si intreprinderile pot depune proiecte pentru obtinerea de energie din surse regenerabile!

Autoritatile administratiei publice locale si societatile comerciale pot depune pana 30 aprilie 2010 proiecte in cadrul Operatiunii “Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie” din cadrul DMI 4.2. „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi” al POSCCE.

Pentru acest apel de proiecte este disponibila o alocare financiara de 420.000.000 lei

Solicitantii eligibili pot fi:

  • Autoritatile administratiilor publice locale,
  • Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara
  • Microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si mari

Proiectele finantate in cadrul acestei operatiuni pot fi: 
  • proiecte de realizare de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, atat pentru consumul propriu cat si pentru furnizarea de energie in reteaua de transport si distributie, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie
  • proiecte de modernizare a capacitatilor de producere.

Activitati eligibile
  • achizitionarea si amenajarea terenului in scopul amplasarii echipamentelor/instalatiilor proiectului;
  • constructii si instalatii aferente constructiilor necesare implementarii proiectului;
  • achizitia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua;
  • organizarea de santier (numai in cazul proiectelor care nu intra sub incidenta ajutorului de stat);
  • racordarea la reteaua Sistemului Electroenergetic National

Proiectele depuse pot avea valori intre 400.000 lei si 50.000.000 euro (inclusiv TVA).

Intensitatea ajutorului nerambursabil acordat poate varia intre 98% si 40% in functie de categoria solicitantului, tipul proiectului si regiunea in cadrul careia este localizat acesta.

Termenul limita de depunere este 30 aprilie 2010, ora 14.00.

Descarca
Ghidul Solicitantului
Descarca Fisa Apelului

Sursa: oie.minind.ro

Vizualizări: 267