Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

CE adopta norme de punere in aplicare a Fondului European pentru Pescuit

Comisia Europeana a adoptat normele de punere in aplicare a Fondului European pentru Pescuit (FEP). Acest regulament al Comisiei urmareste sa stabileasca in detaliu modul in care statele membre ar trebui sa puna in aplicare FEP in conformitate cu prioritatile prevazute in regulamentul de baza adoptat de Consiliu in iunie 2006. Aceste norme vin in completarea cadrului juridic al FEP, statele membre avand acum posibilitatea de a-si incheia programele operationale si de a le prezenta Comisiei pentru a fi aprobate. FEP este principalul fond prin intermediul caruia Uniunea Europeana va oferi sprijin financiar sectorului pescuitului in perioada 2007-2013 (a se vedea IP/06/793 si IP/06/1310 ).

„Toata legislatia necesara pentru demararea finantarii este acum in vigoare. Invit statele membre sa se asigure ca strategiile nationale si programele lor operationale sunt prezentate Comisiei cat mai repede posibil, astfel incat alocarea ajutoarelor din FEP pentru industriile sau comunitatile lor pescaresti sa nu fie intarziata”, a declarat Comisarul European pentru Pescuit si Probleme Maritime, domnul Joe Borg.

FEP va contribui la indeplinirea obiectivului politicii comune in domeniul pescuitului de a asigura un pescuit durabil. Totodata, FEP va sprijini industria pescuitului, adaptand flota astfel incat sa devina mai competitiva si va promova masuri de protectie si ameliorare a mediului. FEP va sprijini, de asemenea, diversificarea bazei economice a comunitatilor pescaresti cele mai puternic afectate de schimbarile rezultate.

Regulamentul de punere in aplicare stabileste procedurile detaliate care trebuie urmate de statele membre la elaborarea si punerea in aplicare a programelor lor operationale. Totodata, regulamentul cuprinde dispozitii referitoare la:

  • normele detaliate de punere in aplicare a masurilor eligibile in cadrul FEP;
  • structura si continutul programelor operationale;
  • dispozitiile detaliate privind gestionarea, monitorizarea si controlul programelor operationale;
  • obligatiile privind publicitatea si informarea;
  • obligatiile statelor membre in ceea ce priveste neregulile si
  • prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private.

in conformitate cu planul de actiune din decembrie 2005 privind simplificarea si ameliorarea PCP, acest regulament urmareste sa simplifice procedurile financiare ale PFP. Prin urmare, regulamentul regrupeaza intr-un text unic toate dispozitiile legale necesare. in cadrul Instrumentului Financiar pentru Orientarea Pescuitului (IFOP), predecesorul FEP, in vigoare in perioada 2000-2006, dispozitiile echivalente erau prezentate in noua regulamente separate.

FEP are un buget de aproximativ 3,8 miliarde EUR, dupa preturile din 2004 (sau 4,3 miliarde EUR, dupa preturile actuale indexate cu indicele de inflatie), iar finantarea va fi disponibila pentru toate sectoarele industriei - pentru sectorul pescuitului in ape marine si interioare, pentru intreprinderile din domeniul acvaculturii, pentru organizatiile de producatori si pentru sectoarele de prelucrare si comercializare - precum si pentru zonele de pescuit.

Exista cinci prioritati principale de finantare in cadrul FEP: sprijinirea flotei pentru a-si adapta capacitatea si efortul de pescuit la resursele de peste disponibile; sprijinirea diverselor ramuri ale industriei (acvacultura, prelucrare, comercializare); furnizarea de ajutoare pentru activitati care sa sprijine interesul comun al sectorului; promovarea dezvoltarii durabile a zonelor dependente de pescuit si furnizarea de asistenta tehnica statelor membre, pentru a facilita procesul de furnizare a ajutoarelor.

Statele membre sunt cele care propun modul de repartizare a fondurilor intre aceste prioritati atunci cand isi elaboreaza programele operationale nationale. Comisiei ii revine apoi responsabilitatea de a aproba programele, dupa ce s-a asigurat ca sunt conforme cu obiectivele politicii comune in domeniul pescuitului.

Se estimeaza ca majoritatea acestor programe vor fi aprobate de Comisie in a doua jumatate a anului 2007.

Alocarea de ajutoare din FEP in perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013

Stat membru Convergenta Neconvergenta Total

Austria 167 228 4 500 253 4 667 481
Belgia 23 301 312 23 301 312
Bulgaria 70 406 358 70 406 358
Cipru 17 500 989 17 500 989
Republica Ceha 24 003 691 24 003 691
Danemarca 118 606 682 118 606 682
Estonia 74 632 182 74 632 182
Finlanda 35 001 972 35 001 972
Franta 30 389 485 161 309 090 191 698 575
Germania 86 073 715 52 352 951 138 426 666
Grecia 157 293 830 27 501 551 184 795 381
Ungaria 30 399 339 496 000 30 895 339
Irlanda 37 502 115 37 502 115
Italia 282 489 352 94 105 302 376 594 654
Letonia 110 369 814 110 369 814
Lituania 48 418 135 48 418 135
Malta 7 435 476 7 435 476
tarile de Jos 43 102 430 43 102 430
Polonia 651 791 102 651 791 012
Portugalia 198 766 492 20 001 128 218 767 620
Romania 202 556 179 202 556 179
Slovacia 11 242 552 892 801 12 135 353
Slovenia 19 330 990 19 330 990
Spania 840 215 806 165 209 310 1 005 425 116
Suedia 48 502 732 48 502 732
Regatul Unit 38 335 019 84 004 734 122 339 753
Asistenta tehnica 30 791 993

Total 2 611 354 118 933 891 352 3 849 000 000
* Valori in EUR, dupa preturile din 2004

Sursa: DG Regio

Vizualizări: 59