Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PODCA finanteaza strategia de dezvoltare a judetului Brasov

Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov in calitate de beneficiar si Consiliul Judetean Brasov in calitate de partener, anunta aprobarea spre finantare a proiectului „Strategia de dezvoltare a judetului Brasov orizonturi 2013-2020-2030” prin intermediul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PODCA), axa prioritara 1 ”Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, domeniul 1.1.: ”Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ – Strategii de dezvoltare”.

Proiectul propus de catre cei doi actori cu rol de catalizator al dezvoltarii in judet – Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov si Consiliul Judetean Brasov, reprezinta cadrul de elaborare pe termen mediu si lung al dezvoltarii durabile. Strategia de dezvoltare durabila a judetului Brasov realizata prin acest proiect va reprezenta documentul cadrul coerent de fundamentare a deciziilor administratiei publice locale privind investitiile derulate in judet.

Obiectivele pe care proiectul si le propune prevad realizarea in judetului Brasov a unui cadru institutional propice implementarii politicilor publice. Proiectul, se inscrie in obiectivul domeniul major de interventie 1.1 – imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ deoarece prin activitatile : analize, dezbateri, cursuri de formare si rezultatele sale: strategia de dezvoltare, personal din administratia publica instruit in planificare, metodologie de implementare a strategiilor, contribuie la imbunatatirea si eficientizarea cadrului institutional de luare a deciziilor in administratia brasoveana.

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala va urmari ca obiectivele de dezvoltare locale propuse sa poata contribui la indeplinirea obiectivelor de dezvoltare nationale stabilite in cadrul Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila a României- orizonturi 2013- 2020-2030.

Pentru a mentine continuitatea in dezvoltare, documentul strategic judetean va integra documentele de planificare existente la nivel judetean, Planul de Amenajare Teritoriala al Judetului Brasov, Cadrul Strategic si Planul de Implementare pentru un Turism Durabil in Judetul Brasov, Planul Local de Actiune pentru Protectia Mediului in Judetul Brasov, Planul de Dezvoltare Scolara a Judetului Brasov precum si documentele programatice de la nivel regional Planul Regional de Dezvoltare al Regiunii Centru, Prognoza Demografica a Regiunii Centru.

In 2007 Agentia de Dezvoltare a Judetului Brasov si Consiliul Judetean au elaborat „Conceptul de Dezvoltare Durabila a judetului Brasov”, un prim pas in realizarea unei planificari coerente de dezvoltare a judetului. Proiectul de fata va continua demersul de planificare inceput, va actualiza analiza din teritoriu, va asigura cadrul de analiza si dezbatere publica, va crea mecanisme de colaborare intre institutii si sectoarele societatii civile, va identifica mijloace de punere in practica a obiectivelor propuse.
Strategia judeteana realizata ca proces consultativ, reprezinta pentru administratia publica brasoveana bazele crearii unui cadru institutional de luare a deciziilor. Datorita pozitiei de pol de crestere nationala a municipiului Brasov se vor corela si prioritiza la nivel judetean obiectivele zonei de dezvoltare metropolitana. Acest deziderat se va realiza prin colaborarea si consultarea expertilor ce au lucrat la planul integrat de dezvoltare urbana.

Grupul tinta pe care il vizeaza proiectul este administratia publica locala din judetul Brasov si personalul din cadrul acesteia.

Beneficiarul direct al proiectului este comunitatea locala din judetul Brasov, strategia oferind posibilitatea dezvoltarii echilibrate pe termen mediu si lung a judetului Brasov.

Rezultatele proiectului vor fi:

  •  Document strategic de planificare Strategia de dezvoltare a judetului Brasov orizonturi 2013-2020-2030, realizat prin consultarea si acordul actorilor implicati in dezvoltare. Strategia de dezvoltare a judetului Brasov, principalul rezultat al proiectului va fi folosita ca instrument de planificare si valorificare a resurselor existente la nivelul judetului.
  •  Metodologie de implementare a strategiilor. Metodologia va fi un instrument facil de lucru folosit in operationalizarea si punerea in practica a strategiei. Metodologia de implementare a strategiei va facilita si eficientiza activitatea personalului implicat in punerea in practica a obiectivelor de dezvoltare.
  •  Cursuri de formare si initiere a angajatilor din administratia publica locala de pe intreg teritoriul judetului, in management de proiect, planificare strategica, urbanism si amenajarea teritoriului si dezvoltare locala. Prin activitatile de formare derulate in proiect se vizeaza cresterea nivelului de experienta si cunostinte de planificare strategica ale personalului din administratie. De asemenea formarea si instruirea personalului din administratie este o premisa a cresterii calitatii serviciilor furnizate in folosul comunitatilor locale. Participarea efectiva in cadrul grupurilor de lucru, schimbul de experienta si de bune practici va mari capacitatea angajatilor din administratie de a se implica in procesul de realizare a dezvoltarii durabile.

Bugetul total al proiectului cofinantat din Fondul Social European este de 818.533 RON, din care contributia solicitantului este de: 13.370,66 RON.

Vizualizări: 165