Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Finantare europeana pentru promovarea Programului Operational Regional

În perioada martie 2008 - iunie 2009, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei a derulat proiectul “Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru implementarea POR 2007-2013”, în valoare totala de 2,657,060 lei, din care 2,232,823 lei din Fondul European de Dezvoltare Regionala, 424,236 lei fiind asigurati din bugetul de stat. Proiectul a constat în organizarea de evenimente de informare, campanii mass-media de promovare, publicarea de materiale informative si dezvoltarea web site-ului dedicat programului.

În cadrul acestui proiect, Autoritatea de Management a organizat ateliere de lucru cu potentialii beneficiari din cele opt regiuni de dezvoltare, reprezentanti ai autoritatilor publice locale, ai IMM si ai ONG, pentru a prezenta domeniile în care se poate acorda finantare prin Programul Operational Regional, precum si pentru a preîntâmpina eventuale dificultati în întocmirea proiectelor. Sesiunile au totalizat 444 de participanti din toata tara.

De asemenea, au avut loc mese rotunde cu jurnalistii din regiunile de dezvoltare, scopul acestora fiind acela de a familiariza mass-media cu modul de functionare a programului, precum si de a prezenta stadiul implementarii acestuia în fiecare regiune.

Pentru a veni în sprijinul celor care întocmesc cereri de finantare, au fost tiparite ghidurile solicitantului, precum si alte materiale de informare, astfel încât solicitantii sa aiba cât mai multe documente suport care sa poata fi utilizate pentru completarea corecta a documentatiei de accesare a fondurilor.

Pentru promovarea oportunitatilor de finantare oferite de Programul Operational Regional, au fost derulate campanii în presa scrisa si pe Internet, acestea fiind principalele surse de informare utilizate de cei interesati de accesarea fondurilor europene.

În vederea masurarii impactului activitatilor de comunicare derulate în aceasta perioada, a fost realizat un sondaj de opinie, în rândul autoritatilor publice locale, al IMM si al ONG, acestea fiind categoriile de public carora li s-au adresat activitatile. Conform rezultatelor cercetarii, 30% dintre cei intervievati se considera foarte bine si destul de bine informati în ceea ce priveste Programul Operational Regional, iar interesul cel mai mare a fost manifestat fata de obtinerea finantarilor prin program, pentru infrastructura de transport si pentru microîntreprinderi. Sursa cea mai importanta pentru obtinerea informatiilor despre program o reprezinta Internetul, 58% dintre cei intervievati afirmând ca au vizitat web site-ul dedicat programului, www.inforegio.ro. Cele mai informate despre Programul Operational Regional sunt autoritatile publice locale (75%), institutiile de învatamânt (63%), ONG-urile (44%), în timp ce agentii economici se declara informati doar în proportie de 14%.

În conformitate cu cerintele regulamentelor europene, fiecare Autoritate de Management are obligatia de a derula activitati de comunicare, prin care sa asigure accesul la informatii celor interesati sa obtina finantare. În acest scop, Uniunea Europeana aloca fonduri speciale, dedicate activitatilor de informare si publicitate, pentru a promova atât oportunitatile de finantare, cât si contributia Uniunii Europene la dezvoltarea regionala a României.

Sursa: MDRL

Vizualizări: 63