Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POSDRU: Modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile

Solicitantii a caror cereri de finantare depuse in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 79-98 vor fi selectate provizoriu, la solicitarea AMPOSDRU, vor depune urmatoarele documente fiscale:

  • Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. La secţiunea C “Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”, suma înscrisă la litera a) nu trebuie să depăşească 1/12 din suma înscrisă la litera b). Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană sau a Municipiului Bucureşti, după caz, o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 21) a Ordinului mai sus menţionat, în care acesta trebuie să completeze şi rubrica destinată contribuabililor care solicită fonduri externe nerambursabile.
  • Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale. Certificatul trebuie să fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisă în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, în următoarea situaţie: „obligaţiile de plată scadente nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru încheiat”. Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la Autorităţile administraţiei publice locale o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 15 a Ordinului nr.2052bis/1528/2006, în care acesta trebuie să solicite şi eliberarea Anexei mentionate anterior.

Aceasta clarificare intervineca urmare a modificării legislaţiei fiscale în vederea facilitării accesului la fondurile externe nerambursabile.

Sursa: AMPOSDRU

Vizualizări: 305