Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

CE a autorizat schema de ajutor pentru IMM-urile in dificultate

Comisia Europeana a autorizat schema de ajutor de stat pentru restructurarea intreprinderilor mici si mijlocii aflate in dificultate din portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) si al Ministerului Economiei (ME), in vederea depasirii efectelor crizei economico-financiare mondiale.

Bugetul total estimat al schemei ajutor de stat este de 180 milioane euro (incluzand suma de 30 milioane euro alocata schemei de salvare). Din aceasta suma, 90 milioane euro sunt prevazute pentru anul 2009.

Ajutorul de restructurare se poate acorda si companiilor care au beneficiat de ajutor de stat pentru salvare si care, dupa 6 luni, nu pot face dovada rambursarii integrale a creditului, dar prezinta un plan de restructurare. Planurile de restructurare ale IMM-urilor care beneficiaza de ajutor de stat in cadrul acestei scheme trebuie aprobat, dupa caz, de AVAS sau ME.

In cazul in care valoarea ajutorului depaseste 10 milioane euro pentru un beneficiar (inclusiv ajutorul de salvare), este considerat ajutor individual si trebuie notificat la Comisia Europeana in vederea autorizarii. Numarul maxim estimat de beneficiari in cadrul schemei este de 50.

Ajutorul de stat se poate acorda sub forma de subventii, infuzii de capital de lucru sau capital social, participari la majorarea capitalului social prin transformarea unor creante ale AVAS si Ministerului Economiei in actiuni, esalonarea unor datorii catre AVAS, credite cu o rata a dobanzii cel putin comparabila cu rata de referinta adoptata de Comisia Europeana (in prezent, rata de referinta este de 13,76%).

Durata schemei este de doi ani, 2009 -2010, cu posibilitatea de prelungire, iar beneficiarii pot fi numai IMM-urile in dificultate aflate in portofoliul AVAS si ME.

Schema este continuta in proiectul de Hotarare de Guvern pentru instituirea unui mecanism de ajutor de stat privind restructurarea agentílor economici din portofoliul AVAS si al ME, in vederea depasirii efectelor crizei economico-financiare mondiale.

Sursa: Consiliul Concurentei

Vizualizări: 50