Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Sprijin pentru cresterea investitiei in capitalul uman in cadrul Regiunii SE

Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila” a lansat in data de 12 mai 2009, proiectul ,,Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Socială Regiunea Sud – Est”, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în cadrul Axei Prioritare 3 –,,Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.3 – ,,Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea iniţiativelor partenerilor sociali si societatii civile”,

Obiectivul general
al proiectului consta in acordarea sprijinului pentru cresterea investitiei in capitalul uman in cadrul Regiunii SE in vederea adaptarii la cerintele unei piete a muncii flexibile si incluzive prin realizarea de parteneriate eficiente.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Acordare de sprijin in vederea implementarii si dezvoltarii programelor regionale;
  • Acordare de consultanta in vederea cresterii ratei absortiei fondurilor europene la nivel regional;
  • Identificarea problemelor existente pe piata de munca prin realizare de studii, analize, prognoze, sinteze;
  • Informarea actorilor locali si regionali prin organizare de campanii de onstientizare si actiuni permanente de informare si consultare;
  • Sprijinirea concepului LONG LIFE LEARNING pentru categoriile grupului tinta avute in vedere, si accentuarea componentei sociale a invatarii.
La eveniment au participat domnul GHEORGHE BUNEA STANCU, Preşedintele Pactului Teritorial Pentru Ocupare şi Incluziune Socială al Regiunii Sud Est (Preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila ), Paolo Pedroso (expert transnational asistenta tehnica), Valentina Paraschiv (expert local parteneriate) si reprezentanţi ai instituţiilor semnatare ai Cartei Pactului Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială al Regiunii Sud - Est împreună cu persoanele desemnate oficial să facă parte din grupele de lucru.

Vizualizări: 87