Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

ANIMMC vine in sprijinul intreprinzatorilor persoane fizice

Deoarece actele normative care reglementeaza autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent contin unele dispozitii echivoce si neclaritati cu privire la activitatile economice pentru care primariile pot emite autorizatiile,tinand seama si de prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale referitoare la libera prestare a serviciilor, Agentia Nationala pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie a initiat un proiect de lege pentru extinderea sferei activitatilor care pot fi exercitate ca persoana fizica autorizata sau ca asociatie familiala la toate activitatile economice codificate conform Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN.

in prezent, persoanele fizice si asociatiile familiale se pot autoriza in baza Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent , cu modificarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 1766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004.

Desi cadru legal creat a avut ca obiect initial stimularea liberei initiative, aplicarea sa a fost si este neunitara la nivelul autoritatilor competente a aplica prevederile legale, in speta primariile.

in plus aceste acte normative contin unele dispozitii echivoce si neclaritati cu privire la activitatile economice pentru care primariile pot emite autorizatiile.

Totodata, avand in vedere principiul unicitatii reglementarii in domeniul respectiv, consacrat de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, proiectul de lege are in vedere eliminarea reglementarilor care se regasesc in alte acte normative.

Conform presedintelui ANIMMC- József CSÁKA- prin adoptarea proiectului de lege propus se urmareste si cresterea responsabilitatii primariilor ca autoritati competente a autoriza desfasurarea de activitati economice. Aceasta se va realiza prin faptul ca, daca pana in prezent, refuzul de a emite o autorizatie pentru exercitarea unei anumite activitati nu trebuia motivat, prin prevederile prezentului proiect de act normativ se stabileste expresis verbis , obligatia acestora de a stabili daca activitatea economica pentru care se solicita autorizarea intra sub incidenta prevederilor legii. in caz contrar se va indica in adresa de refuz actul normativ in baza caruia persoana fizica sau asociatia familiala se poate autoriza si autoritatea competenta a emite aceasta autorizatie.

Sursa: Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

Vizualizări: 72