Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Lansarea Proiectului de Cooperare Transfrontaliera „Expo Lugoj - Varset – Impreuna spre un viitor mai bun”,

Vineri, 27 martie 2009, o delegatie a municipiului Lugoj avându-i în componentã pe ing. Francisc Boldea, Primarul Municipiului Lugoj, manager de proiect , ing. Liviu Savescu, sef Birou Management Proiecte Europene, asistent manager de proiect, si pe Bogo Anucin din partea Asociatiei de prietenie România – Serbia, a efectuat o vizitã în orasul înfrãtit Vârset (Serbia) cu prilejul lansãrii proiectului Phare „Expo Lugoj - Vârset – Împreunã spre un viitor mai bun”, proiect elaborat de Primãria Municipiului Lugoj în parteneriat cu municipalitatea Vârset în cadrul Programului de Vecinãtate România – Serbia 2004 – 2006.

Delegatia românã a fost primitã de Èedomir Živkoviè, primarul orasului Vârset cu care a purtat discutii pe marginea parteneriatului dintre cele douã orase si a colaborãrii dintre cele douã municipalitãti pentru implementarea proiectului.

La întâlnirea de lansare au participat din partea sârbã domnii Stevica Nazarèiè, presedintele Adunãrii Comunale Vârset, Milucu Živkov, secretar al comunei Vârset, Radomir Muncan - consilier al primarului pe problemele cu România, doamna Ivana Varga responsabil de proiect din partea municipalitãtii Vârset, manageri ai unor societãti comerciale si reprezentanti ai mass-mediei locale.

Partea românã a fãcut o prezentare generalã a municipiului Lugoj si a proiectului iar în încheiere a avut loc un dialog cu cei prezenti pe marginea problemelor legate de implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea economicã a zonelor Lugoj si Vârset prin facilitarea contactelor între societãtile comerciale si potentialii clienti din aceste regiuni. Proiectul urmãreste stimularea si încurajarea schimbului de experientã si idei în domeniul dezvoltãrii afacerilor, precum si al legãturilor comerciale între agenti economici din Lugoj si Vârset prin organizarea unei expozitii transfrontaliere anuale în Lugoj la care vor participa firme lugojene si vârsetene.

Valoarea totalã a proiectului este de 228.450 Euro, din care finantarea Phare reprezintã 204.450 Euro (89.50%), iar cofinantarea localã 24.000 Euro (10,50%).

Pentru firmele participante, expozitia transfrontalierã creeazã conditii si oportunitãti pentru cunoasterea reciprocã a ofertei economice; promovarea oportunitãtilor de afaceri transfrontaliere; încurajarea interactiunilor si colaborãrilor business-to-business; realizarea de schimburi de idei de afaceri si schimburi comerciale. Toate acestea vor stimula cooperarea permanentã între reprezentantii mediului economic din cele douã orase înfrãtite si vor contribui la consolidarea si dezvoltarea afacerilor acestora.

Activitãtile proiectului se vor desfãsura pe durata a 12 luni, timp în care va exista un contact permanent între echipa de proiect lugojeanã si partenerul vârsetean pentru coordonarea si sincronizarea activitãtilor, precum si pentru mediatizare si evaluãri periodice.

Pentru informatii suplimentare privind implementarea acestui proiect, persoana de contact este Liviu Savescu, asistent coordonator de proiect, tel. 0256/352240, e-mail: relatii.internationale@primarialugoj.ro.

Sursa: www.mdrl.ro

Vizualizări: 77