Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POSCCE: Contract de finantare in valoare de 16.4 milioane lei

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu, Iaşi este beneficiara unui contract de finanţare nr.06/01.03.2009 din fonduri structurale nerambursabile postaderare, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, POS-CCE, Axa prioritară 2, Operaţiunea 2.2.1., în valoare de 16.430.795 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă organizarea structurală şi funcţională a Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu, Iaşi prin dezvoltarea activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniul creşterii şi exploatării taurinelor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Construcţia şi dotarea cu echipamente de cercetare-dezvoltare noi şi performante a 5 laboratoare pe subdomenii: genetică-ameliorare, reproducţie şi biotehnologii de reproducţie la taurine, nutriţie, tehnologii de creştere şi exploatare, control al calităţii produselor de origine animală-lapte şi carne,
  • Construcţia şi dotarea unui serviciu de documentare şi diseminare informaţii pentru fermele comerciale-sală de conferinţe, bibliotecă şi activităţi de informare şi diseminarea informaţiilor,

Obiectivele strategice ale proiectului:

  • Creşterea calităţii, eficienţei şi competitivităţii activităţii de cercetare–dezvoltare desfăşurate la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu, Iaşi prin dezvoltarea infrastructurii, resurselor umane, cercetării ştiinţifice fundamentale, aplicative şi inovare la nivel european,
  • Promovarea, stimularea, asistarea şi încurajarea dezvoltării capacităţilor ştiinţifice şi tehnologice la nivel regional şi naţional,
  • Funcţionarea ca punct regional de contact /diseminare de informaţii şi know-how,
  • Crearea unui mediu de cercetare de excelenţă şi crearea unui mediu atractiv şi stimulativ pentru studenţi şi doctoranzi, români şi străini,
  • Crearea şi diseminarea tehnologiilor moderne de creştere şi exploatare pentru fermele comerciale, în concordanţă cu normele europene.

sursa: Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

Vizualizări: 53