Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ce acte si documente cuprinde un dosar de finantare

Actele necesare ale unui dosar de finantare prin fonduri europene sunt definite de fiecare Autoritate de Management ale Programelor Operationale Sectoriale in Ghidurile Solicitantului, pentru o anumita axa prioritara sau domeniu major de interventie. Fiecare ghid este inclus formatul de cerere de finantare pentru tipul respectiv de proiect, in care sunt precizate informatiile si documentele care trebuie furnizate de catre solicitantii finantarilor.

Dosarul de finantare cuprinde:

1. Formularul cererii de finantare completat
2. Documente anexe cererii de finantare, conform cu Ghidul Solicitantului pentru axa prioritara sau domeniul respectiv

Componentele principale ale cererii de finatare, conform formatului-cadru, sunt urmatoarele:
• Informatii privind solicitantul
• Date despre proiect
• Concordanta cu politicile UE si legislatia nationala
• Bugetul proiectului / Surse de Finantare
• Lista de anexe

Exemple de documente anexe:
• Statut sau documente de asociere;
• Bilanturile oficiale pe ultimii ani;
• Adeverinta ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat;
• Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului si al reprezentantului tehnic;
• Aviz de mediu, analiza impactului de mediu;
• Autorizatia de constructie;
• Documente de confirmare a contributiei solicitantului;
• Plan de afaceri, studiu de fezabilitate, analiza cost – beneficiu;
• Proiectul tehnic;
• CV-urile persoanelor implicate in managementul implementarii proiectului etc.

Sursa: www.newschannel.ro

Vizualizări: 7455