Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Contract de finantare semnat pe POSCCE in valoare de 37 miliarde lei

Institutul de Bioresurse Alimentare, este beneficiarul unui contract de finanţare nr. 15/01.03.2009 din fonduri structurale nerambursabile postaderare, Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, POS-CCE, Axa prioritară 2, Operaţiunea 2.2.1. , în valoare de 37100157 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă organizarea structurală şi funcţională ale Institutului de Bioresurse Alimentare, prin dezvoltarea activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniul alimentar.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Construcţia şi dotarea a 5 laboratoare pe subdomenii noi: analiză senzorială, biochimie coloidală, rezonanţă magnetică nucleară (RMN), nutriţie şi cromatografie;
  • Construcţia şi echiparea a 3 staţii pilot de cercetare în domenii noi: procesare legume – fructe, procesare carne, respectiv, procesare cereale şi făinuri, în cadrul compartimentului de încercări pilot şi producţie;
  •  Organizarea structurală şi funcţională a unui compartiment, nou, de cercetări interdisciplinare (în domeniile economic, social şi de mediu - termen consacrat în UE: “consumer sciences”);
  •  Construcţia şi dotarea unui serviciu de documentare şi diseminare informaţii: sală de conferinţe, bibliotecă şi activităţi de informare şi diseminarea informaţiilor;
  • Construcţia de laboratoare şi alte încăperi pentru activităţi deja existente: laborator fizico-chimice, laborator microbiologie, laborator analize moleculare (PCRs – PCR si electroforeza), laborator ambalaje, laborator Elisa, organism de certificare OCS.HACCP/IBA, centru de diseminare Organisme Modificate Genetic şi centru de nutriţie, administrativ.

Obiectivele strategice ale proiectului sunt:

1. Creşterea calităţii şi eficienţei activităţii de cercetare – dezvoltare desfăşurată în IBA prin crearea unui mediu de cercetare de excelenţa la nivel european şi crearea unui mediu de cercetare atractiv şi stimulativ pentru studenţi şi doctoranzi, români şi străini

2. Creşterea competenţei profesionale şi a colaborării cu partenerii industriali princonstrucţia şi echiparea a 3 staţii pilot de cercetare în domenii noi: procesare legume – fructe, procesare carne, respectiv, procesare cereale şi făinuri, în cadrul compartimentului de încercări pilot şi producţie. Cu ajutorul staţiilor pilot nou construite (procesare cereale şi făinuri, procesare legume-fructe şi procesare carne), al laboratoarelor de analiză senzorială şi nutriţie, dar şi al celorlalte laboratoare existente în institut, subiectele de cercetare viitoare vor include 2 direcţii:
  •  cercetări de obţinere de noi produse alimentare cu calităţi nutriţionale dorite şi cu proprietăţi senzoriale acceptate şi cerute de consumatori;
  •  cercetări privind stabilirea de tehnologii inovative de procesare.

3. Creşterea competitivităţii industriei alimentare romaneşti prin cercetare şi inovare.
Prin cercetarea realizată în staţiile pilot se vor avea în vedere, cu prioritate, 2 obiective:
  •  îmbunătăţirea calităţii produselor alimentare romaneşti şi,
  • creşterea competitivităţii industriei alimentare romaneşti prin obţinerea de produse alimentare cu preţuri atractive. Creşterea competitivităţii industriei alimentare se bazează şi pe transpunerea în practică a rezultatelor cercetării, transferul eficient al cunoştinţelor obţinute prin instruirea teoretică şi practică ale specialiştilor din industria alimentară, care vor putea fi realizate prin “Serviciul de documentare şi diseminarea informaţiilor”. În cadrul acestui serviciu se vor desfăşura activităţi de comunicare, pregătire profesională şi transfer tehnologic care vor avea în vedere: pregătirea profesională şi servicii de diseminare pentru profesionişti din industrie şi asociaţii; diseminarea rezultatelor obţinute din cercetarea de interes public către industrie şi consumatori; implicarea institutului în asociaţii de procesatori; stabilirea de baze de date pentru comunicare, pregătire profesională şi transfer tehnologic.

Sursa: www.madr.ro

Vizualizări: 83