Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Inca 4 proiecte finantate prin POR!

Vineri, 13 februarie a.c., au fost semnate la Focsani si Tulcea patru contracte cu finantare prin POR. Cele patru proiecte vizeaza dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale, axa 2 si imbunatatirea infrastructurii educationale, axa 3.

Proiectele semnate au urmãtoarele caracteristici:

“Modernizarea centrului scolar pentru educatie incluzivã ‘Elena Doamna’”

Solicitant: Consiliul Judetean Vrancea
Valoare totalã: 9.842.903,17 RON
Durata de implementare: 30 luni
Obiectivele proiectului sunt modernizarea spatiilor de învãtãmânt si recuperare, a internatului scolar, atelierelor si sãlii de sport; dotarea a 23 sãli de clasã, 2 ateliere de specialitate, unei camere senzoriale, unui cabinet de audiologie, 8 cabinete de terapie specificã, unui laborator de informaticã, unei sãli de sport; îmbunãtãtirea calitãtii procesului de formare, recuperare si corectare a deficientilor a 253 de copii cu deficiente de auz si logopedice; cresterea atractivitãtii scolilor cu învãtãmânt special pentru cadrele didactice.

„Reabilitare si modernizare DJ 204 E Mãrãsesti – Panciu, KM 24+200 – 43+050”
Solicitant: Consiliul Judetean Vrancea
Valoare totalã: 42.918.387,09 RON
Durata de implementare: 31 luni
Obiectivele proiectului sunt reabilitarea si modernizarea a 18,850 km de drum judetean; cresterea competitivitãtii economice a douã centre urbane deservite de DJ 204E prin îmbunãtãtirea accesului pe cãile rutiere si valorificarea potentialului specific; cresterea gradului de atractivitate si accesibilitate a Regiunii de Dezvoltare Sud Est prin conectarea drumului judetean DJ 205R la douã drumuri nationale, DN 24 si DN 2.

„Reabilitare si modernizare DJ 205R KM 21+700 – Km 28+700, Cotesti - Poiana Cristei”
Solicitant: Consiliul Judetean Vrancea
Valoare totalã: 10.938.610,85 RON
Durata de implementare: 15 luni
Obiectivele proiectului sunt reabilitarea si modernizarea a 7,00 km de drum judetean prin lucrãri efectuate pe durata a 8 luni; cresterea competitivitãtii economice a douã comunitãti rurale deservite de DJ 204E prin îmbunãtãtirea accesului pe cãile rutiere si valorificarea potentialului specific; cresterea gradului de atractivitate si accesibilitate a Regiunii de Dezvoltare Sud Est prin conectarea drumului judetean DJ 205R Cotesti – Poiana Cristei la reteaua de drumuri nationale.

„Reabilitarea si modernizarea zonei industriale est din municipiul Tulcea”
Solicitant: Primãria municipiului Tulcea
Valoare totalã: 32.558.432,70 RON
Durata de implementare: 24 luni
Obiectivele proiectului sunt reabilitarea infrastructurii zonei industriale din partea de est a municipiului Tulcea; îmbunãtãtirea conditiilor de acces la zona industrialã; îmbunãtãtirea calitãtii mediului din zona de implementare a proiectului.

Tot vineri, ministrul Vasile Blaga a participat la semnarea a 3 contracte finantate prin axa 2, POR, la sediul Consiliului Judetean Mehedinti.

“Contractele semnate astãzi sunt importante pentru dezvoltarea localã si regionalã, fiind cunoscut faptul cã proiectele de infrastructurã rutierã atrag dupã ele alte investitii. Semnarea contractelor de finantare este un moment important, dar toatã lumea, atât dumneavoastrã beneficiarii, cât si reprezentantii ADR sau ai ministerului, trebuie sã fie constientã cã greul abia acum începe, odatã cu trecerea la faza de implementare. Proiectele pentru care am semnat astãzi contracte au parcurs mai greu etapele de evaluare. Din acest an însã, procedurile s-au simplificat si s-au scurtat în total cu 90 de zile, ceea ce face posibilã urgentarea demarãrii proiectelor”, a declarat ministrul Vasile BLAGA.

Proiectele semnate au urmãtoarele caracteristici:

„Reabilitare si modernizare DJ 604, KM 36+717 - 74+749, judetul Olt”
Solicitant: Consiliul Judetean Olt
Valoare totalã: 28.550.192,69 RON
Durata de implementare: 30 luni
Obiectivele proiectului sunt sprijinirea dezvoltãrii economice si sociale echilibrate a teritoriului situat la granita judetelor Olt si Dolj, îmbunãtãtirea accesibilitãtii zonei de granitã; reducerea timpului de transport; cresterea mobilitãtii populatiei, bunurilor si serviciilor în teritoriul mentionat anterior.

„Reabilitare si modernizare strãzi in municipiul Orsova”
Solicitant: Consiliul Local al municipiului Orsova
Valoare totalã: 9.322.120,85 RON
Durata de implementare: 18 luni
Obiectivele proiectului sunt fluidizarea traficului urban; reducerea timpului de transport si eliminarea blocajelor rutiere în punctele de acces cãtre oras.

„Reabilitare DJ 670 Negoesti – Floresti (DN 67), KM 64+180 - 89+890, judetul Mehedinti”

Solicitant: Consiliul Judetean Mehedinti
Valoare totalã: 53.650.506,44 RON
Durata de implementare: 29 luni
Obiectivele proiectului sunt cresterea calitãtii drumului judetean DJ 670 Negoesti – Floresti (DN 67) Km 64+180 – 89+890, judetul Mehedinti si a mãsurilor de sigurantã a traficului; sporirea ratei de utilizare a acestei infrastructuri regionale si locale de transport; atragerea de investitii private suplimentare în zonã si îmbunãtãtirea conditiilor de viatã pentru comunitãtile locale.

Sursa: MDRL

Vizualizări: 119