Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Finalizarea implementarii proiectului “Calitate pentru Competitivitate”

Camera de Comert si Industrie Cluj, va finaliza implementarea proiectului “Calitate pentru Competitivitate”, desfãsurat cu sprijinul Uniunii Europene, prin Programul Phare 2005 Coeziune Economicã si Socialã, schema de finantare “Asistentã acordatã IMM-urilor în scopul achizitionãrii de servicii de consultantã în afaceri”, derulat în perioada 01.03.2008 – 28.02.2009.

Valoarea totalã a proiectului este de 78.890 EURO, din care 49% finantare europeanã nerambursabilã.

Proiectul a fost elaborat pentru a rãspunde nevoilor si cerintelor întreprinderilor având între 10 si 249 de angajati din Regiunea de Dezvoltare Nord Vest, având ca obiectiv general: sprijinirea IMM-urilor pentru achizitionarea de servicii de consultantã menite sã le creascã competitivitatea pe piata internã a Uniunii Europene. Mai precis, CCI Cluj si-a propus sã asiste un numãr de 8–10 IMM-uri din judet, prin implementarea standardelor internationale: ISO 9001:2000 (Sistemul de Management al Calitãtii), ISO 14001: 2004 (Sistemul de Management al Mediului), OHSAS 18001: 2004 (Sistemul de Management al Sãnãtãtii si Securitãtii Ocupationale), îmbunãtãtirea cunostintelor angajatilor cu privire la cerintele standardelor de calitate si certificarea sistemelor de management al calitãtii.

Proiectul s-a concretizat prin instruirea a 50 de angajati ai IMM-urilor benficiare, cu privire la cerintele standardelor internationale, formarea unui grup de auditori, elaborarea a 10 documentatii de sistem, implementarea Sistemelor de Management al Calitãtii în conformitate cu ISO 9001 (8 firme) si a Sistemelor de Management combinate în conformitate cu ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001 (în 2 firme), certificarea a 12 IMM-uri în conformitate cu Standardele Internationale.

Informatii suplimentare legate de implementarea si finalizarea acestui proiect pot fi obtinute de la doamna Lucia Revnic – ,i>responsabil proiect, la telefon 0264/406802, sau e-mail: rlucia@ccicj.ro.

Sursa: MDRL

Vizualizări: 105