Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PNDR: Intrebari frecvente!

Întrebare : Comunele care nu se regăsesc în Anexa 7 - lista localităţilor cu populaţia echivalentă la Ghidul Solicitantului pentru Măsura 322, pot depune proiecte în cadrul acestei Măsuri ?

Răspuns : În cadrul Măsurii 322 localităţile (comunele) care nu se regăsesc în Anexa 7 la Ghidul Solicitantului, pot depune proiecte de investiţii prin PNDR în cadrul acestei măsuri. În Anexa 7 sunt menţionate toate acele localităţi pentru care se acordă punctaj în cadrul criteriilor de selecţie. Astfel, menţionăm că localităţile care nu se regasesc nu vor primi punctaj în cadrul criteriilor de selecţie menţionate în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 322.

Întrebare :În cadrul proiectelor pentru Măsura 322 numărul minim de beneficiari trebuie să fie 2000? Se poate implementa un proiect in localităţi cu minim 2000 de locuitori, chiar daca tronsonul respectiv nu îi deservesc pe toţi, ci doar o parte ?

Răspuns : Pentru localităţile cu minim 2000 de locuitori (persoane echivalente) Consiliul Local poate realiza proiecte de investiţii prin PNDR şi în situaţia în care investiţiile respective nu deservesc toţi locuitorii acelei localităţii.
Subliniem faptul că solicitantul trebuie să argumenteze foarte clar în studiul de fezabilitate oportunitatea şi necesitatea investiţiei respective.


Întrebare :Care sunt componentele Măsurii 313 pentru care sunt eligibile spre finanţare Autorităţile Publice Locale?

Răspuns : Autorităţile Publice Locale pot depune spre finanţare numai proiecte care se încadrează în componentele c) ,,Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc." şi d) ,,Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural” din cadrul Măsurii 313 ,,Încurajarea activităţilor turistice”. Pentru informaţii detaliate privind cele două componente, consultaţi Ghidul Solicitantului pentru Măsura 313, disponibil in format electronic la secţiunea Investiţii prin FEADR.


Întrebare :Poate fi modernizată prin FEADR o pensiune realizată prin Programul SAPARD ? Activitatile ce vor face obiectul proiectului FEADR sunt dotarea camerelor de cazare cu aer conditionat, realizarea de imprejmuiri estetice şi eficiente, precum si achizitia si dotarea pensiunii cu panouri solare?

Răspuns: Modernizarea unei pensiuni realizată cu fonduri prin Programul SAPARD este o investiţie eligibilă prin PNDR.
Astfel, veţi putea beneficia de fonduri nerambursabile prin Măsurii 313 ,,Încurajarea activităţilor turistice”, atât pentru modernizarea pensiunii realizată cu fonduri SAPARD, cât şi pentru realizarea investitiilor mentionate de dumneavoastră.
Pentru a obţine informaţii detaliate privind condiţiile de accesare a Masurii 313, pe care trebuie să le îndepliniţi pentru întocmirea proiectului, puteţi consulta Ghidul Solicitantului pentru Măsura 313, disponibil în format electronic la sectiunea Investiţii prin FEADR.


Întrebare :Pentru un proiect în cadrul caruia beneficiarul este o micro-intreprindere la data depunerii proiectului (are 9 angajati şi circa 1.100.000 euro cifra de afaceri), dar prin proiect se prevede crearea de noi locuri de muncă, respectiv înca 25 angajati. Vă rugăm să ne precizati dacă, acest solicitant, deşi pierde calitatea de micro-intreprindere, rămâne eligibil?

Răspuns: Beneficiarul care este constituit ca micro-intreprindere la depunerea proiectului şi care ulterior, ca urmare a implementării proiectului sau dezvoltării economice, devine întreprindere mică sau mijlocie, îşi păstrează eligibilitatea. Astfel, beneficiarul respectiv este în continuare încadrat ca beneficiar eligibil.

În acest sens, vă aducem la cunoştinţă prevederile Hotărârii de Guvern nr. 224/2008, la art. 8, alin. (3): "pentru categoriile de beneficiari FEADR care pe perioada derulării proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimba tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de micro-întreprindere la categoria de întreprindere mica sau mijlocie (....) cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe toata perioada derulării proiectului şi în perioada de monitorizare."

Astfel, vă comunicăm că un solicitant devine eligibil pentru Măsura 312 daca îndeplineşte criteriile de încadrare in categoria micro-întreprinderilor la momentul aplicării pentru Măsura 312.


Întrebare :În cadrul Măsurii 312, activităţile de asistenţă medicală generală (sau specializată) - cod CAEN 8512 - înseamnă construire sau modernizare cabinet şi achiziţionare aparatură de specialitate ?

Răspuns:Daca solicitantul deţine o societate înregistrată cu cod CAEN 862 - Activitati de asistenta medicala ambulatorie si stomatologica (cu codurile CAEN 8621,8622,8623 – 8512 este codul CAEN vechi), poate depune un proiecte in cadrul PNDR.
Astfel, în cadrul acestui proiect, sunt eligible cheltuielile pentru construirea sau modenizarea cabinetului, cât şi pentru achiziţionarea aparaturii de specialitate.


Întrebare :Un ONG isi pastreaza calitatea de nonprofit chiar daca in mod conex desfasoara o activitate generatoare de profit. Profitul acelei activitati intra in bugetul asociatiei si va fi folosit pentru atingerea scopurilor statutare ale ONG-ului, niciodata nu va fi distribuit ca profit membrilor. Ceea ce v-am descris e vazut de sectorul tertiar ca o forma de auto sustinere financiara. Intrebarea mea este cum vede APRDP proiectele depuse de ONG-uri si categoria proiectelor de interes public si negeneratoare de profit care au o intensitate a sprijinului de 100%.

Răspuns:Proiectele depuse de unităţile administrativ teritoriale (comunele), asociaţiile acestora şi ONG-uri trebuie să se încadreze în categoria proiectelor de interes public şi negeneratoare de profit. Pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea de 200.000 Euro/proiect.

Aşadar, ONG-urile sunt beneficiari eligibili ai Măsurii 313 „Încurajarea activităţilor turistice” doar în condiţiile în care aplică pentru proiecte negeneratoare de profit (de tipul celor din componenta C „Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.” şi D „Dezvoltarea şi / sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural”). De asemenea, activităţile cuprinse în proiect trebuie să fie în acord cu scopul şi obiectivele cuprinse în statutul ONG-ului respectiv.
Având în vedere cele de mai sus, se impune ca în cazul în care un ONG solicită fonduri nerambursabile prin PNDR, acesta să completeze analiza cost - beneficiu şi să depună documentaţia privind statutul ONG-ului.


Întrebare : În cadrul Măsurii 312 activităţile de pompe funebre - cod CAEN 9303 - includ la "şi similare" şi înfiinţarea unui cimitir particular ?

Răspuns: Prin PNDR nu se acordă fonduri nerambursabile pentru înfiinţarea de cimitire particulare, deorece acest tip de investiţie nu se încadrează în obiectivele măsurii, indiferent dacă activitatea se încadrează la codul CAEN 9603 – Activităţi de pompe funebre şi similare (9303 este codul CAEN vechi).

sursa:www.apdrp.ro

Vizualizări: 195