Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

5 milioane de euro din FSE pentru proiectul „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) anunţă lansarea proiectului „Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar".

Obiectivul general constă în îmbunătăţirea managementului şi capacităţii unităţilor de învăţământ de a gestiona schimbările antrenate de procesul de descentralizare la scară naţională, prin dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă, dar şi a unor instrumente alternative pentru creşterea conştientizării schimbărilor de către entităţile interesate.

Obiectivele specifice vizează formarea unor categorii profesionale cu competenţe specifice pentru implementarea descentralizării, comunicarea privind implementarea descentralizării la nivel naţional prin instrumente informatice de diseminare a informaţiilor, constituirea unei biblioteci oficiale a descentralizării şi a unei baze de date pentru monitorizare, înfiinţarea unor structuri operaţionale (birouri de asistenţă) la nivel central şi la nivel judeţean şi informarea în şcoli şi comunitate despre prevederile Strategiei descentralizării.

Grupul ţintă vizat îl constituie personalul cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, directori şi membri ai consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ (cadre didactice, consilieri locali).

Finanţat din Fondul Social European, cu un buget de 5 milioane Euro, proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni, fiind implementat de către MECI. Selectat prin Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane - POS DRU, proiectul se înscrie în domeniul major de interventie 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate.

sursa:www.edu.ro

Vizualizări: 74