Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

120 milioane de Euro, deocamdată ai nimănui

ADRB a prezentat, pe 10 februarie, stadiul gestionării fondurilor europene alocate domeniului major de intervenţie 1.1- „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; subdomeniul: centre urbane la nivelul regiunii Bucureşti- Ilfov.
Alocarea financiară pentru regiunea Bucureşti-Ilfov este de 120,79 milioane de Euro, reprezentând cel mai mare buget ca alocare regională de până acum. Cererea de proiecte este deschisă din 2 decembrie 2008, iar termenul final de depunere pentru primul apel este de 31 martie 2009, ora 16. Documentaţia se depune la sediul ADRBI, Str. Leonida nr.19.
Dan Nicula, directorul general al ADRBI, recunoaşte că pe domeniul de intervenţie 1.1, subdomeniul centre urbane, “ deocamdată nu s-a depus nici un proiect în toată ţara” din cauza termenul relativ scurt care a trecut de la publicarea ghidului, cât şi din cauza alegerilor din toamnă, care au distras atenţia celor aflaţi în plină campanie electorală.

Informaţii de background

Obiectivul domeniului de intervenţie 1.1 este creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe prin: reabilitarea infrastructurii urbane; îmbunătăţirea serviciilor urbane inclusiv a serviciilor sociale; dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor.

Beneficiarii acestui domeniul major de intervenţie sunt constituiţi din oraşe sau municipii cu peste 10,000 de locuitori, altele decât polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană, reprezentate de unitatea administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale, APL), din mediul urban; parteneriatul între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale, APL); asociaţia de dezvoltare intercomunitară (ADI).
În scopul atragerii de fonduri trebuie elaborat Planul Integrat de Dezvoltare Urbană – document de planificare a dezvoltării respectivei zone pentru care se doreşte finanţare din Axa1, care trebuie să fie însoţit de cereri de finanţare pentru cel puţin 2 proiecte individuale, după cum urmează:

  • care se încadrează în minim două categorii diferite de operaţiuni eligibile;
  • din care cel puţin un proiect se încadrează în categoria A, reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban.

Ramona Mihalache
www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 62