Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Participarea in proiecte a Autoritatilor de Management asigura un punctaj mare in finantarile URBACT II

În cadrul Programului URBACT II, beneficiarii sunt încurajaţi să includă Autorităţile de Management ale programelor naţionale relevante pentru domeniul proiectului (ex. în cadrul unui proiect URBACT II din domeniu social, Autoritatea de Management naţională relevantă este Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Structural Dezvoltarea Resurselor Umane, iar în cadrul unui proiect URBACT II care vizează regenerarea urbană, Autoritatea de Management naţională relevantă este Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional) să participe alături de ei, în cadrul operaţiunilor desfăşurate, în vederea maximizării impactului Programului URBACT II asupra politicilor locale şi regionale europene şi asigurării continuităţii rezultatelor proiectelor URBACT II în cadrul programelor Obiectivului de Convergenţă.

Participarea în proiecte a Autorităţilor de Management ale Programelor Operaţionale naţionale în calitate de partener asociat unui beneficiar URBACT II (de regulă autoritate publică de la nivel local) asigură un punctaj mare în procesul de selecţie a aplicaţiilor URBACT II.
Autorităţile de Management ale programelor naţionale relevante participă în proiectele URBACT II în calitate de parteneri asociaţi beneficiarilor, doar după ce semnează o scrisoare de angajament în acest sens. Participarea acestora la toate activităţile proiectului (seminarii, ateliere de lucru, conferinţe etc.) este finanţată 100% din Programul URBACT II.
În prezent, mai mult de 200 de Autorităţi de Management sunt asociate partenerilor Programului URBACT II în cadrul a 27 de proiecte (21 reţele tematice şi 6 grupuri de lucru). În România, până în prezent, sunt implicate (direct sau prin Organismele Intermediare) în proiecte URBACT II: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivitaţii Economice.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:

Manager program – Roxana Racoviţă Jalova
Tel: 0749 196 330
E-mail: roxana.racovita@mdlpl.ro
Ofiţer implementare – Adi OSIAC
Tel: 0749 196 380
Email: adi.osiac@mdlpl.ro

sursa: www.infocooperare.ro

Vizualizări: 67