Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Reteaua de alimentare cu apa din localitatea Baisoara va fi reabilitata

La 16.10.2008, Consiliul Local al comunei Baisoara a demarat implementarea proiectului „EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA A LOCALITATII BAISOARA – JUDETUL CLUJ”. Proiectul a obtinut finantare in cadrul Programului PHARE 2006 Coeziune Economica si Sociala „Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu” (Schema de granturi: Investitii publice in sectoarele de mediu).

Proiectul se va derula pe o perioada de 13 luni, iar valoarea totala este de 454.736,22 Euro fara TVA.

Proiectul „Extindere retea alimentare cu apa in localitatea Baisoara – judetul Cluj” urmareste obiectivele specifice ale sectorului de Gospodarire a apelor si a apelor uzate, si anume: conformarea la reglementarile nationale si ale UE, cat si imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa destinata consumului public. Proiectul va ajuta la indeplinirea aquis-ului comunitar in domeniul gestionarii inteligente a resurselor de apa si va asigura furnizarea apei potabile cantitativ si calitativ corespunzatoare conform standardelor stabilite prin Directiva CE pentru Apa Potabila 98/83/CE.

Activitatile principale care se vor derula in cadrul proiectului sunt: instruirea personalului, lucrari de amenajare si constructie conform solutiilor din studiul de fezabilitate si proiectul tehnic, promovarea proiectului. Grupurile tinta carora li se adreseaza proiectul sunt locuitorii, institutiile publice, societatile comerciale din localitatea Baisoara, precum si turistii aflati in zona. Beneficiarii directi sunt: 3 persoane instruite in operarea sistemului de apa, 3 persoane instruite in managementul de proiect, locuitorii localitatii, institutiile publice, societatile comerciale si Consiliul Local al comunei Baisoara. Beneficiarii indirecti sunt: cei 2422 de locuitori ai comunei si turistii din zona care nu vor mai fi expusi la riscurile cauzate de consumul apei din fantani.

Extinderea sistemului de alimentare cu apa din comuna Baisoara va contribui la cresterea calitatii vietii si la imbunatatirea starii de sanatate a locuitorilor printr-un cadru igienico-sanitar adecvat.

Sursa: MDLPL

Vizualizări: 73