Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Conectarea scolilor la internet si dezvoltarea aplicaţiilor de E-Learning devin realitate prin accesarea fondurilor structurale destinate sectorului IT&C

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei anunţă închiderea apelurilor de proiecte în data de 15.12.2008, pentru operaţiunea 1.4 “Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband” şi operaţiunea 2.3 „Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Learning”, din cadrul Axei Prioritare III a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

Pentru operaţiunea 4 “Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband”, a Domeniului Major de Intervenţie 1 „Susţinerea Utilizării Tehnologiei Informaţiei”, valoarea cofinanţării solicitate a proiectelor întregistrate pe site este de aproximativ 135.400.000 lei, bugetul apelului fiind de 140.000.000 lei. Beneficiarul acestei operaţiuni este Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Prin intermediul acestei operaţiuni se urmăreşte conectarea la internet a şcolilor şi a inspectoratelor şcolare judeţene prin conexiuni broadband şi achiziţionarea echipamentelor TIC conexe.

Pentru operaţiunea 3 „Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Learning” a Domeniului Major de Intervenţie 2 “Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne”, valoarea cofinanţării solicitate a proiectelor întregistrate pe site este de aproximativ 190.000.000 lei, bugetul apelului fiind de 108.000.000 lei. Beneficiarii acestei operaţiuni sunt instituţiile publice, bibliotecile de drept public şi instituţiile de învăţământ superior de drept public acreditate.

Proiectele finanţate în cadrul acestei operaţiuni trebuie să conducă la furnizarea unor soluţii de învăţământ prin mijloace electronice, disponibile on-line.
Aceste două operaţiuni se completează reciproc şi asigură continuitatea dezvoltării societăţii informaţionale, întrucât utilizarea TIC constituie una dintre abilitãţile de bazã ale unei societăţi bazate pe cunoaştere. Din acest motiv este necesarã promovarea „educaţiei digitale” începând din şcoalã şi continuând pe tot parcursul vieţii. În acest sens se urmăreşte dotarea şcolilor cu tehnicã de calcul şi conexiuni broadband, crearea de conţinut şi servicii multimedia de înaltã calitate.

Pentru a îndeplini condiţiile de transmitere, proiectele înscrise on-line pâna la data de 15.12.2008, trebuie să fie depuse în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea on-line, la registratura MCTI, din B-dul Libertăţii. Nr.14, Sector 5, Bucureşti.

În data de 22.01.2009 se vor închide operaţiunile deschise din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 “Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne” şi anume operaţiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice” şi operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, proiecte la nivel local.


Sursa: MCTI

Vizualizări: 59