Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Comisia prezintă orientări și recomandări pentru accelerarea introducerii energiei din surse regenerabile

Comisia Europeană a adoptat luni, 13 mai 2024, o serie de recomandări și documente de orientare noi și actualizate pentru a îmbunătăți și a raționaliza procedurile de autorizare și licitațiile pentru sursele regenerabile de energie. Aceste documente vor contribui la punerea în aplicare a cadrului UE pentru energia din surse regenerabile prin îmbunătățirea condițiilor pentru o implementare rapidă a energiei din surse regenerabile cultivate pe plan intern. Prin stimularea cererii de tehnologii curate produse în Europa, această inițiativă va contribui, de asemenea, la consolidarea competitivității industriale, la creșterea rezilienței sistemului energetic și la realizarea obiectivelor Pactului verde european.

Proceduri de autorizare mai rapide și mai simple

În Recomandarea actualizată privind accelerarea procedurilor de acordare a autorizațiilor și în orientările care o însoțesc, adoptată luni, Comisia evidențiază modalități de îmbunătățire a procedurilor de planificare și de autorizare pentru energia din surse regenerabile și pentru proiectele de infrastructură conexe din UE. Orientările actualizate privind autorizarea oferă exemple de bune practici privind proceduri mai rapide și mai simple de acordare a autorizațiilor, subliniază importanța digitalizării și a participării comunității, a resurselor umane și a competențelor și prezintă modul optim de gestionare a procedurilor de selecție a siturilor și a conexiunilor la rețea.

Comisia a adoptat, de asemenea, un document de orientare suplimentar privind desemnarea zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile. În temeiul Directivei revizuite privind energia din surse regenerabile, acestea sunt locuri în care nu se preconizează că implementarea proiectelor privind energia din surse regenerabile va avea un impact semnificativ asupra mediului și, prin urmare, procedurile necesare sunt accelerate pentru a asigura implementarea rapidă a unor tehnologii specifice. Elementele-cheie pentru selectarea acestor domenii sunt disponibilitatea instrumentelor digitale pentru planificare și cartografiere, precum și a datelor privind capacitatea de energie din surse regenerabile și impactul potențial asupra mediului. În orientările sale, Comisia subliniază, de asemenea, rolul implicării adecvate a părților interesate și al consultării publice pentru a facilita desemnarea cu succes a unor astfel de zone de accelerare.

Îmbunătățirea proiectării licitațiilor

Licitațiile joacă un rol esențial în introducerea energiei din surse regenerabile și, atunci când sunt bine concepute, pot sprijini creșterea constantă și durabilă a economiei UE. Prin prezentarea elementelor standard pentru conceperea licitațiilor pentru energia din surse regenerabile, recomandarea și orientările Comisiei vor face ca aceste proceduri să fie mai armonizate și mai eficiente, în conformitate cu Regulamentul privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete. Recomandarea de luni și documentul de orientare însoțitor vor ajuta statele membre să conceapă licitații care să ia în considerare obiective precum calitatea, contribuția la reziliență și durabilitatea mediului. Utilizarea criteriilor nelegate de preț va permite recompensarea proiectelor cu o valoare adăugată mai mare. Aceasta va contribui la dezvoltarea ecosistemului european de producere de tehnologii care contribuie la obiectivul zero emisii nete și va asigura realizarea integrală și la timp a proiectelor. Acest lucru va asigura faptul că tranziția către o energie curată merge mână în mână cu o bază industrială puternică în Europa.

Pentru a spori și mai mult vizibilitatea și previzibilitatea pentru investitori de-a lungul întregului lanț valoric al energiei din surse regenerabile, Comisia a actualizat și Platforma de dezvoltare a energiei din surse regenerabile a Uniunii, un sistem online în care statele membre vor publica informații de bază cu privire la programele lor de licitație. Aceste informații ar trebui să includă calendarul și frecvența licitațiilor, capacitatea licitată, bugetul planificat și tehnologiile eligibile – astfel cum se prevede în Directiva privind energia din surse regenerabile. Platforma va oferi întreprinderilor un punct unic de informare pentru toate licitațiile de energie din surse regenerabile planificate în întreaga UE.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Vizualizări: 139