Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Dezvoltare Durabilă: Consultare publică pe ghidul pentru proiecte noi în sectorul deșeurilor

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă (PDD), a lansat miercuri, 3 aprilie 2024, în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru proiecte noi în sectorul deșeurilor, apeluri finanțate din Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o  economie circulară, Obiectivul Specific RSO2.6 – Promovarea tranziției către o economie circulară și eficientă din punct de vedere al resurselor, acțiunea 1.3 – Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu (Fondul de Coeziune).

Categorii de solicitanți eligibili:

A. Îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor municipale în vedere asigurării tranziției spre economia circulară

 • ADI - Asociațiile de dezvoltare intercomunitară constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 prin Consiliile Județene
 • Primăria Municipiului Bucureşti
 • Primăriile de sector pentru acțiuni de extindere a sistemului de colectare separată și sortare cf. Legii 101/2006.

B. Investiții individuale suplimentare pentru închiderea și reabilitarea depozitelor de deșeuri municipale neconforme    

 • AFM/UAT/AFM în parteneriat cu UAT 

C. Pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2021-2027 și post 2027

 • ADI - Asociațiile de dezvoltare intercomunitară constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 prin Consiliile Județene
 • Primăria Municipiului Bucureşti
 • Primăriile de sector pentru acțiuni de extindere a sistemului de colectare separată și sortare cf. Legii 101/2006.

D. Consolidarea capacității instituționale a ANRSC pentru dezvoltarea capacității de reglementare a politicii tarifare la nivel național    

 • ANRSC (inclusiv în parteneriat cu alți actori din sector) pentru dezvoltarea capacității de reglementare a politicii tarifare la nivel național

Bugetul alocat apelurilor de proiecte este împărțit pe următoarele tipuri de acțiuni, după cum urmează:

 • Acțiunea A: 339.000.000 euro;
 • Acțiunea B: 10.000.000 euro;
 • Acțiunea C: 10.000.000 euro;
 • Acțiunea D: 1.000.000 euro.

Descarcă documentele

Propunerile și sugestiile publicului pot fi trimise la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 1 – 1B, Victoria Office – intrarea str. Menuetului, nr. 7, București, sector 1 și/sau pe adresa de email: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro, în termen de 15 zile lucrătoare.

Sursa: MIPE 

Vizualizări: 189