Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Dezvoltare Durabilă: S-a lansat apelul pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă (PDD), a publicat ieri, 2 aprilie 2024, Ghidul Solicitantului pentru stabilirea condițiilor de reaprobare a proiectelor de apă și apă uzată contractate conform dispozițiilor art. I din OUG nr. 109/2022, Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o  economie circulară, Obiectivul Specific RSO2.5 – Promovarea accesului la apă şi gospodărire sustenabilă a apelor.

Beneficiarii prezentului apel sunt Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii regionali de apă detaliați în Anexa 1 la prezentul ghid.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 315 mil. euro.

Activități eligibile:

 • Construcția/modernizarea captărilor din surse de apă în vederea potabilizării; 
 • Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile;
 • Reabilitarea/construcția de rezervoare și stații de pompare/repompare apa;
 • Extinderea/reabilitarea aducțiunilor, rețelelor de distribuție si a facilitaților de colectare/pompare a apei uzate menajere, inclusiv construcții/facilități conexe;
 • Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate; 
 • Construcția/reabilitarea colectoarelor de apă uzată;
 • Construcția/reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor;  
 • Construirea unor instalații adecvate de tratare/eliminare a nămolului rezultat din stațiile de epurare;
 • Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor-sisteme SCADA, înființare/extindere sisteme de sectorizare rețele de distribuție,  înființare/extindere sisteme de telegestiune,  echipamente întreținere rețea canalizare, etc.;
 • Măsuri pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul OR;
 • Asistență pentru managementul proiectelor, publicitate (inclusiv conștientizarea publicului), supervizarea lucrărilor etc.

Proiectele se pot depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ până pe 31.05.2024 ora 17:00.

Descarcă documentele

Totodată, MIPE a publicat și centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor pe acest ghid.

Sursa: MIPE

Vizualizări: 400