Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PR Sud-Muntenia: Consultare publică privind ghidul pentru regenerare urbană- proiecte etapizate

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a lansat luni, 25 martie 2024, în consultare publică ghidul Sprijin acordat municipiilor şi oraşelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană – proiecte etapizate

Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană

Solicitanții eligibili în cadrul prezentului apel sunt cei menționați în Lista proiectelor etapizate din perioada de programare 2014-2020, anexată ghidului.

Alocarea financiară este de 3.031.430,47 euro.

Acțiuni indicative

  • Investiții de regenerare urbană (creare/ modernizare/ reabilitare/ extindere /dotare) în spațiile destinate utilizării publice (parcuri, zone verzi de mici dimensiuni, piațete, scuaruri, piețe publice, locuri de joacă pentru copii, piețe agroalimentare, etc) prin demolarea clădirilor/structurilor  situate pe terenurile supuse intervențiilor , amenajarea spațiilor verzi (aducerea terenului la starea inițială, modelarea terenului, montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje,etc., plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori), precum și crearea de facilități pentru activități sportive și recreaționale de mici dimensiuni (ex. terenuri de sport, etc.), instalare rețele Wi-Fi, iluminat public și supraveghere video în spațiile publice,  dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc).
  • Activități conexe pe amplasamentul proiectului de regenerare urbană care constau în  înlocuirea și/ sau racordarea la utilități publice, inclusiv realizare alei pietonale, trotuare, piste de biciclete, reabilitare/modernizare parcări și căi de acces, modernizarea străzilor urbane adiacente terenurilor supuse intervențiilor (în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea proiectului integrat de regenerare urbană).
  • Investiții (reabilitare/modernizare/extindere și dotare) în clădiri destinate utilizării publice pentru activități culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază.
  • Investiții privind infrastructura edilitară necesară care face parte din amplasamentul proiectului.
  • Activități de comunicare și vizibilitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală.

Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile resedință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană

Solicitanții eligibili în cadrul prezentului apel sunt cei menționați în Lista proiectelor etapizate din perioada de programare 2014-2020, anexată ghidului.

Alocarea financiară este de 91.399,88 euro.

Acțiuni indicative

  • Investiții de regenerare urbană (creare/ modernizare/ reabilitare/ extindere /dotare) în spațiile destinate utilizării publice (parcuri, zone verzi de mici dimensiuni, piațete, scuaruri, piețe publice, locuri de joacă pentru copii, piețe agroalimentare, etc) prin demolarea clădirilor/structurilor  situate pe terenurile supuse intervențiilor , amenajarea spațiilor verzi (aducerea terenului la starea inițială, modelarea terenului, montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje,etc., plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori), precum și crearea de facilități pentru activități sportive și recreaționale de mici dimensiuni (ex. terenuri de sport, etc.), instalare rețele Wi-Fi, iluminat public și supraveghere video în spațiile publice,  dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc).
  • Activități conexe pe amplasamentul proiectului de regenerare urbană care constau în  înlocuirea și/ sau racordarea la utilități publice, inclusiv realizare alei pietonale, trotuare, piste de biciclete, reabilitare/modernizare parcări și căi de acces, modernizarea străzilor urbane adiacente terenurilor supuse intervențiilor (în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea proiectului integrat de regenerare urbană).
  • Investiții (reabilitare/modernizare/extindere și dotare) în clădiri destinate utilizării publice pentru activități culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază.
  • Investiții privind infrastructura edilitară necesară care face parte din amplasamentul proiectului.
  • Activități de comunicare și vizibilitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală.

Descarcă documentele

Eventualele observații, comentarii, recomandări, întrebări clar fundamentate și justificate se vor transmite la secțiunea „Întrebări și Răspunsuri”, precum și la adresa de e-mail: ghiduri@adrmuntenia.ro, până în data de 09.04.2024.

Sursa: ADR Sud-Muntenia

Vizualizări: 103