Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

MDLPL a finalizat contractarea proiectelor Phare 2006

La 30.11.2008, Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor a finalizat procesul de contractare a proiectelor din Programul Phare 2006 atât pentru proiectele de investitii Phare 2006 – Coeziune Economicã si Socialã, asistentã tehnicã Phare 2006 - Coeziune Economicã si Socialã, asistentã tehnicã Phare 2006 – Industrii Orizontale precum si Phare 2006 – Cooperare Trasfrontalierã.

Pentru proiectele de investitii Phare CES, valoarea totala a finantãrii nerambursabile Phare este de 135.122.295 Euro (111,63% fatã de valoarea initial alocatã la semnarea Acordului de Finantare si respectiv 94,3% fatã de valoarea finalã alocatã MDLPL prin realocãrile de fonduri de la alte ministere). La aceastã valoare se adaugã 50.428.594 Euro fonduri de la bugetul de stat si 60.000.000 Euro fonduri rambursabile de la BERD (pentru schemele de credit).

MDLPL a încheiat 11 contracte de servicii din componenta de asistentã tehnicã Phare CES cu o valoare totala de 17.290.224 Euro, suma fiind acoperita integral de Programul Phare. În plus, MDLPL a fost responsabil de încheierea a douã contracte de asistentã tehnicã din fisa Phare 2006 – Industrii orizontale. Valoarea acestor contracte este de 2.798.888 Euro, finantarea fiind asiguratã integral din Programul Phare.

În cadrul Programului Phare 2006 – Cooperare trasfrontalierã au fost semnate în total 267 de contracte de grant la care se adaugã 5 contracte de servicii (unul pentru fiecare frontierã) cu o valoare totalã a finantãrii Phare de 34.977.812 Euro la care se adaugã o co-finantare de la bugetul de stat de 11.213.578 Euro.

Pentru fiecare frontierã situatia este urmãtoarea:

  • România – Ungaria: 49 de contracte cu o valoare a finantãrii Phare de 4.997.926 Euro si 1.583.349 Euro, cofinantare de le bugetul de stat;
  • România – Bulgaria: 49 de contracte cu o valoare a finantãrii Phare de 7.314.285 Euro si 2.321.410 Euro, cofinantare de le bugetul de stat;
  • România – Moldova: 73 de contracte cu o valoare a finantãrii Phare de 8.949.580 Euro si 2.901.193 Euro, cofinantare de le bugetul de stat;
  • România – Serbia: 60 de contracte cu o valoare a finantãrii Phare de 6.984.732 Euro si 2.246.248 Euro cofinantare de le bugetul de stat;
  • România – Ucraina: 41 de contracte cu o valoare a finantãrii Phare de 6.731.289 Euro si 2.161.379 Euro cofinantare de le bugetul de stat.

În total, MDLPL, în calitatea sa de Autoritate Contractantã a încheiat 410 contracte de bunuri, servicii, lucrãri, granturi inclusiv cele douã acorduri de finantare cu BERD. Valoarea totalã a fondurilor atrase este de 311.831.391 Euro din care 190.189.219 Euro finantare nerambursabilã Phare, 61.642.127 Euro co-finantare de la bugetul de stat si 60.000.000 Euro finantare rambursabilã de la BERD. Procentul final de contractare a fondurilor a fost de 96.48% fatã de sumele aprobate prin acordul de finantare Phare 2006, pentru care MDLPL a jucat rolul de Autoritate Contractantã.
Sursa: MDLPL

Vizualizări: 78