Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PR București-Ilfov: Începând cu 10 mai se pot depune proiecte pe apelul privind crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul timpuriu!

Autoritatea de Management pentru Programul Regional București-Ilfov (AM PR BI 2021-2027) a lansat marți, 12 martie 2024, apelul de proiecte nr. PR BI P6/6.1/1/2024 - Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar: creșe și preșcolar: grădinițe) din cadrul Priorității 6 a PR BI – O regiune cu infrastructură educațională modernă.

Solicitanții eligibili:

 • Unităţi sau subunități administrativ-teritoriale din mediul urban sau rural autorităţi ale administraţiei publice locale aşa cum sunt acestea definite de Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Instituții ale administraţiei publice locale aferente entităţilor menţionate mai sus, de ex: Direcţie/ Serviciu desprinse din aparatul Primăriei, aflate sub coordonarea Consiliului Local, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică şi care au primit în administrare infrastructura educaţională;
 • Parteneriate între:
  • unităţile/ subunitățile administrativ-teritoriale menţionate la punctul a şi instituții ale administraţiei publice locale menţionate la punctul doi;
  • unitățile/ subunitățile admnistrativ terioriale menționate la punctul a și unitățile de învățământ cu personalitate juridică și/sau alte entități (de exemplu o unitate de cult), acolo unde asocierea/ parteneriatul este determinata de o prevedere legală sau de un interes specific pentru realizarea proiectului. 

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 17.208.793 euro.

Activități eligibile:

 • construirea de noi unități de învățământ timpuriu;
 • extinderea unităților de învățământ timpuriu existente (cu creșterea numărului în săli de grupă);
 • modernizare unităților de învățământ timpuriu existente (inclusiv consolidare, accesibilizare și clădiri noi sau extindere de clădiri fără creșterea numărului în săli de grupă);
 • dotarea unităților de învățământ timpuriu (hardware și software – inclusiv site, echipamente, aparate și materiale didactice necesare în cadrul procesului educațional și de îngrijire și supraveghere, mobilier pentru sălile de grupă, laboratoare sau ateliere sau alte facilități, sală de mese, spații de dormit, bibliotecă, ludotecă, etc, precum și dotări specifice pentru persoanele cu CES);
 • activități de tip FSE+ care adresează desegregarea și incluziunea în limita a 15% din totalul bugetului unui proiect de tip investiție în infrastructură;
 • activități de cooperare interregională, transfrontalieră și transnațională;
 • activități de comunicare și vizibilitate a proiectului, consultanță, managementul implementării proiectului, auditul financiar.

Perioada de depunere a proiectelor va începe în data de 10.05.2024 ora 09.00 și se va încheia în data de 10.06.2024 ora 12.00.

Descarcă documentele 

Sursa: MIPE

Vizualizări: 123