Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Guvernul a stabilit indemnizatiile pentru conducerea Autoritatii de Audit

Guvernul a modificat Ordonanţa 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar în scopul stabilirii indemnizaţiei lunare pentru preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii de Audit.

Autoritatea de Audit a fost înfiinţată prin Legea 217/2008. Autoritatea de Audit este singura autoritate naţională competentă să efectueze audit public extern, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională asupra fondurilor nerambursabile de preaderare acordate României de Uniunea Europeană prin programele PHARE, ISPA şi SAPARD, pentru fondurile structurale şi de coeziune, pentru Fondul European de Garantare în Agricultură, pentru Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, pentru Fondul European pentru Pescuit, precum şi pentru fondurile ce vor fi acordate în perioada postaderare.

Autoritatea de Audit este condusă de un preşedinte şi doi vicepreşedinţi numiţi de Parlament dintre consilierii de conturi, pentru perioada mandatului de consilier de conturi pentru care aceştia au fost numiţi.

Astfel, începând cu plata drepturilor salariale aferente lunii decembrie 2008, indemnizaţia preşedintelui Autorităţii de Audit este stabilită la 8.122 lei, iar indemnizaţia vicepreşedinţilor Autorităţii de Audit la 7.643 lei.

Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 81