Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Intreprinderile pot depune proiecte pentru promovarea inovarii

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica a anuntat lansarea unui nou apel de proiecte pentru promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor, Operatiunea 2.3.3, din cadrul axei 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, POSCCE.

Obiectivele operatiunii sunt:
- stimularea inovarii in intreprinderi
- dezvoltarea de produse noi sau substantial imbunatatite prin valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau a unor idei brevetate

Beneficiarii eligibili sunt intreprinderile mari, IMM-urile si microintreprinderile.

Tipuri de proiecte finantabile:

  • Proiecte tehnologice inovative. Pentru aceste tipuri de proiecte beneficiarii pot primi ajutor nerambusabil de maxim 75 %. Valorea asistentei financiare nerambusabile nu depaseste 15 milioane lei.
  • Proiecte pentru întreprinderi nou-create inovatoare. Beneficiarii eligibili ai acestor tipuri de proiecte pot primi finantare nerambursabila de pana la 100% din costurile eligibile pe perioada in care beneficiarul indeplineste conditiile de intreprindere nou-creata inovatoare (intreprindere mica), iar valorea asistentei financiare nerambusabile este de max. 3,5 milioane lei

Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi echivalentul in lei a 50 milioane Euro.

Termen limita pentru inregistrarea si transmiterea propunerilor este 4 martie 2009, ora 17.00.

Descarca Ghidul Solicitantului

Sursa: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

Vizualizări: 71