Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PR București-Ilfov: Apelul dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul superior, lansat în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Regional București-Ilfov (AM PR BI) 2021-2027, a lansat ieri, 6 martie 2024,  în consultare publică Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte PR BI P6/6.4/1/2024 - Apel dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul superior (universități) din cadrul Priorității 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă, a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

Solicitanții proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte PR BI sunt:

  • Instituții de învățământ superior de stat incluse în HG nr.433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023, Anexa nr. 2 „Structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2022 – 2023”, localizate în regiunea București-Ilfov.
  • Parteneriate/forme asociative între Instituțiile de învățământ superior de stat menționate și unitățile/ subunitățile administrativ-teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice locale.

Alocarea financiară  este de 41.771.677 euro.

Activități eligibile:

  • construirea de noi clădiri aferente infrastructurii de învățământ superior existente;
  • extinderea  infrastructurii de învățământ superior existente; 
  • modernizare infrastructurii de învățământ superior existente (inclusiv accesibilizarea);
  • dotarea infrastructurii de învățământ superior (hardware și software – inclusiv site, echipamente, aparate și materiale didactice necesare în cadrul procesului de învățământ, mobilier pentru sălile de clasă, laboratoare sau ateliere sau alte facilități, etc, precum și dotări specifice pentru persoanele cu CES); 
  • activități de cooperare interregională, transfrontalieră și transnațională;
  • activități de comunicare și vizibilitate a proiectului, consultanță, proiectare, managementul implementării proiectului, auditul financiar.

Observațiile, comentariile, recomandările, dar și eventualele întrebări trebuie transmise la adresa de email: helpdesk@adrbi.ro, până în data de 06.05.2024. 

Descarcă documentele

Sursa: ADR BI

Vizualizări: 118