Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PR Centru: Ghidul privind participarea IMM-urilor și organizațiilor de CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare, lansat în consultare publică

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru” (PR Centru), a lansat miercuri, 28 februarie 2024, în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 1 „O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă” – Obiectiv specific  1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate”, Intervenția 1.2.1 „Participarea IMM și organizațiilor de CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare””.

Solicitanții eligibili pot fi :

  • Organizație de cercetare definită în conformitate cu cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (2014/C 198/01)
  • Societățile care se încadrează în categoria întreprinderilor mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi). Activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) este în obiectul de activitate principal/secundar al întreprinderii.

Alocarea financiară este de 10.389,054,12 euro.

Activități aferente activității de bază aprobată prin acordul de grant:  

  • Cercetare industrială;
  • Dezvoltarea experimentală;
  • Studii de fezabilitate; 
  • Activități de inovare.

Activități conexe activității de bază: 

  • Servicii de consultanță;
  • Activitățile de publicitate și informare aferente proiectului;
  • Audit financiar extern al proiectului;
  • Instruirea angajaților - vizează angajați ai IMM-urilor beneficiare de finanțare care finalizează programe de formare și dobândesc certificat de atestare a competențelor profesionale pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk[at]adrcentru.ro, până la data de 21.03.2024.

Descarcă documentele

Sursa: Regio Centru

Vizualizări: 123