Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PR Centru: Ghidul privind creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice, lansat în consultare publică

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru” (PR Centru), a lansat marți, 27 februarie 2024, în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 7  „O regiune cu turism sustenabil” – Obiectiv specific 4.6 „Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială”, Intervenția 7.2. „Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor”.

Solicitanții eligibili pot fi :

 • Autoritatea publică centrală (APC) responsabilă cu organizarea și funcționarea centrelor de agrement/taberelor școlare, direct sau prin structurile din subordine cu personalitate juridica constituite la nivel de județ (din Regiunea Centru);
 • Structurile din subordinea Autorității Publice Centrale (APC) cu personalitate juridică constituite la nivel de județ (din Regiunea Centru);
 • Autorități ale administrației publice locale: UAT comună / UAT oraș / UAT municipiu / UAT județ definite conform OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare) din regiunea Centru; sau
 • Parteneriate încheiate între solicitanții menționați mai sus.

Alocarea financiară 8.061.950,58 euro.

Activități eligibile:

 • Intervenții privind infrastructura și dotarea centrelor de agrement / taberelor școlare:
  • Reabilitarea/modernizarea și dotarea spațiilor de cazare și de pregătire / servire a mesei;
  • Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea și dotarea spațiilor vizând activitățile educaționale și de recreere / de agrement /petrecerea timpului liber (terenuri de sport, alte spații pt. activități sportive, recreative, educative etc).
  • Activități complementare / auxiliare investiției de bază (delimitarea si împrejmuirea obiectivului de investiție, amenajarea de standuri de biciclete; amenajarea unor spații speciale pentru depozitarea selectivă a deșeurilor).
 • Activități soft
  • Activitățile de tip soft care vizează realizarea obiectivului specific privind creșterea rolului culturii și turismului sustenabil la dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea socială, inclusiv încurajarea accesului incluziv al copiilor și tinerilor din grupuri marginalizate;
  • Activități de promovare turistică a obiectivului vizat de intervenție, și, după caz, a activităților soft propuse;
  • Activități aferente serviciilor de: proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului;  auditul financiar al proiectului;  informare și publicitate.

Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk[at]adrcentru.ro, până la data de 19.03.2024.

Descarcă documentele

Sursa: ADR Centru

Vizualizări: 578