Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Anunț implementare proiect „Înființare centru de zi pentru copii aflați în situație de risc, comuna Corund, județul Harghita”

Anunț implementare proiect „Înființare centru de zi pentru copii aflați în situație de risc, comuna Corund, județul Harghita”

UAT Comuna Corund a semnat contractul de finanțare nr. 18/20.11.2023 pentru implementarea proiectului ”ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC, COMUNA CORUND, JUDEȚUL HARGHITA” (cod 175011687), depus în cadrul PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 – Reforme sociale, investiția I1: Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, având ca obiectiv creșterea gradului de integrare și de acces la serviciile sociale a unor categorii defavorizate, dezvoltarea unor politice active de stimulare a formalizării muncii și de creștere a impactului și calității serviciilor de asistență socială și de ocupare coroborat cu stimularea accesului pe piața forței de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare în zona economiei sociale.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 13 – Reforme sociale, investiția I1: Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.035.579,40 RON, din care valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR este de 1.632.838,67 RON, iar 310.239,35 RON reprezintă valoarea TVA decontată din bugetul de stat. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de către UAT Comuna Corund.

Obiectivul general al proiectului reprezintă îmbunătățirea calității serviciilor sociale prin construirea unei clădiri noi, în vederea asigurării condițiilor de infrastructură necesare pentru derularea serviciilor sociale și pentru a asigura un mediu adecvat și comod derulării procesului serviciilor sociale și al asistenței sociale în cadrul comunei Corund.

Durata proiectului este de 14 luni, dar fără a depăși data de 31.12.2024.

UAT Comuna Corund

Tel. 0266 249101
Email: corund@hr.e-adm.ro

[P]

Vizualizări: 43