Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: Metodologia de calcul a finantarii nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit

Autoritatea de management pentru POR a stabilit Metodologia de calcul a finantarii nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit conform Art. 55 referitor la proiectele generatoare de venit, din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006.

Acesta Metodologie inlocuieste anexa referitoare la modul de calcul al asistentei nerambursabile, cuprinsa în ghidul solicitantului aferent fiecarui domeniu de major de interventie vizat, dupa cum urmeaza:

  • pentru DMI 3.1 „Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate” - Anexa 14 la ghidul solicitantului)
  • pentru DMI 3.2 „Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale ” - Anexa 13 la ghidul solicitantului)
  • pentru DMI 3.4 „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua” - Anexa 13 la ghidul solicitantului)
  • pentru DMI 5.1 „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe” - Anexa 10 la ghidul solicitantului)
  • pentru DMI 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice” - Anexa 14 la ghidul solicitantului)
  • pentru DMI 5.3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica” - Anexa 13 la ghidul solicitantului)

Noua metodologie contine o foaie de calcul (worksheet - Anexa 1) în cadrul unui fisier electronic în format .xls (MS Excel) ce va fi completata, conform instructiunilor, si inclusa în cererea de finantare. Are, în cadrul procesului de evaluare si selectie a proiectelor, un caracter orientativ în determinarea cuantumului finantarii nerambursabile ce poate fi obtinut prin POR.

Cuantumul exact al finantarii nerambursabile obtinute va putea fi determinat abia la momentul efectuarii ultimei rambursari a cheltuielilor eligibile (la momentul platii finale), cand, din valoarea totala eligibila a proiectului (care, partial va fi fost rambursata în urma cererilor de rambursare intermediare) vor fi scazute veniturile nete prevazute a fi generate de investitie, actualizate la momentul ultimei rambursari. Veniturile nete prevazute a fi generate de investitia realizata prin proiect vor fi identificate înca de la momentul pregatirii si depunerii cererii de finantare (în foaia de calcul mentionata mai sus); avand în vedere, însa, caracterul estimativ al acestor previziuni, precum si faptul ca, pe parcursul implementarii proiectului, ele ar putea suferi modificari (desi îsi pastreaza caracterul de previziune), calculul din aceasta metodologie se va relua la momentul cererii finale de rambursare.

Mai mult, daca într-o anumita perioada din durata de functionare a investitiei (specificata în contractul de finantare), se constata diferente între veniturile nete actualizate previzionate în cererea de finantare (si, daca e cazul, revizuite în perioada de implementare a proiectului) care au fost luate în calcul la ultima rambursare, atunci AMPOR va proceda la recuperarea diferentelor, determinate conform aceluiasi calcul.

În cazul proiectelor generatoare de venit, Sectiunea 4.2 „Surse de finantare a proiectului” din Formularul Cererii de finantare (vezi ghidul solicitantului aplicabil) se va completa conform Anexei 2 de mai jos, iar Modelul Declaratiei de angajament se va completa conform Anexei 3.

Sursa: www.inforegio.ro

Vizualizări: 83