Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Refacerea capacității de reziliență a Musceleanca A.M.C. SRL prin investiții durabile

MUSCELEANCA A. M. C. SRL, cod de identificare fiscală 8053159, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/39/1996, cu sediul în Jud. Argeş, localitatea Câmpulung, Str. Fraţii Goleşti, nr. 45, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul "Refacerea capacității de reziliență a MUSCELEANCA A. M. C SRL prin investiții durabile", Cod SMIS 158740, aferent Contractului de finanțare nr. 244/481/POC/4.1.1. BIS din 29.12.2022 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul a fost implementat în Sat Lerești, Comuna Lerești, judet Arges, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 4 ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Prioritatea de investiţii 4.1. „Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”, Acţiunea 4.1.1 BIS – „Investiţii în retehnologizare în domeniul construcţiilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 4,203,808.8826 Lei din care 2,432,536.8900 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului: obiectivul general al societății este acela de a-și asigura o creștere durabilă prin realizarea unei investiții inițiale cu scopul de a dezvolta afacerea în domeniul aferent Codului CAEN 2363 – Fabricarea betonului, ceea ce presupune investiții în utilaje performante care să asigure calitatea serviciilor și produselor la nivelul standardelor existente pe piața natională și internațională, creșterea portofoliului de comenzi și a numărului de clienți și să utilizeze în mod optim capacitățile de producție create prin implementarea acestui proiect de investiții.

Obiective specifice ale proiectului: Consolidarea societății prin dezvoltarea activității în domeniul fabricării betonului; Achiziționarea de echipamente noi, de ultimă generație și prietenoase cu mediul; Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate față de cea din anul 2021 cu un procent de peste 15% și atingerea unui număr mediu de angajați cel puțin egal cu cel de la nivelul anului 2021.

Rezultate aşteptate: R1. Dezvoltarea durabilă a activității societății prin achiziționarea de echipamente noi, performante și prietenoase cu mediul; R2. Organizarea procedurilor de achiziții și semnarea contractelor cu furnizorii (acolo unde este cazul); R3. Îndeplinirea indicatorilor asumați prin prezentul proiect.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: creșterea siguranței de exploatare a echipamentelor; îmbunătățirea aspectelor ecologice prin achiziţionarea de echipamente noi, de ultimă generație, prietenoase cu mediul; creșterea productivității muncii și a calității vieții pentru persoanele angajate în cadrul societății; extinderea portofoliului de clienți; îmbunătățirea calității lucrărilor și serviciilor prestate pentru clienții existenți și viitori.

Date de contact: Dl. COSTINEL GEORGESCU, administrator MUSCELEANCA A.M.C S.R.L.
Tel: 0746250998, e-mail: costinel.georgescu2020@gmail.com

Vizualizări: 59